Syn.: Cypripedium luteum Franch.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Systematické zařazení: Cypripedium L., sekce Obtusipetala (Pfitzer) Cribb
Cypripedium flavum
Rozšíření: Cypripedium flavum zaujímá dosti rozsáhlý areál v jihozápadní Číně, od jihovýchodního cípu vnitřního Tibetu a okrajů severního cípu Barmy přes severozápadní Jün-nan, západní S‘-čchuan, jižní cíp Kan-su, jižní Šen-si (pohoří Qinling), východní Čchung-čching (pohoří Daba) po západní Chu-pej na východním konci rozšíření.
Ekologie: Roste v horských řídkých jehličnatých nebo smíšených lesích a na jejich okrajích nebo mezi rozvolněnými křovinami; v polohách mezi 2700 a 3700 m n. m. Vyskytuje se na vápencových horninách často vystupujících na povrch v podobě kamenitých stanovišť.
Cypripedium flavum

Cypripedium flavum

Popis: Nižší bylina dosahující výšky 60 cm, vytvářející obvykle trsy s více lodyhami. Lodyhy krátce pýřité, zakončené jedním květem, dole s listovými bazálními pochvami a výše obvykle se čtyřmi nebo pěti vyvinutými listy a výrazně menším listenem. Listy vejčitě až kopinatě eliptické, 9–18 cm dlouhé, oboustranně pýřité; na bázi květu 4,5–8 cm dlouhý listen. Květ dolů nahnutý na obloukovitém semeníku. Pysk za plného rozkvětu vodorovný nebo mírně dolů skloněný, světle žlutý, někdy zdola s nevýraznými, rozpitými purpurovými tečkami, elipsovitě protáhlý, vpředu zakulacený, nejčastěji 3–4,5 cm dlouhý, s podélně eliptickým otvorem. Okvětní lístky smetanově bílé, často s purpurovými skvrnami nebo tečkami; vnější horní lístek eliptický, na špičce tupý, až okolo 4 cm dlouhý a jen trochu užší; postranní vnitřní lístky šikmo podlouhle eliptické, tupé, obvykle 3–3,5 cm dlouhé a nanejvýš 1,5 cm široké. Sloupek okolo 1 cm dlouhý; patyčinka široce vejčitá až téměř srdčitá, lžicovitě prohnutá, světle žlutá, často s purpurovými skvrnami.
Ohrožení a ochrana: Druh se vyskytuje v horských oblastech na rozsáhlém území, a tak nepatří mezi ohrožené ani zranitelné druhy. Chráněn je mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými druhy CITES.
Využití: Cypripedium flavum je v kultuře v klimatických podmínkách střední Evropy zimovzdorný druh. Daří se mu ve směsi vápencové drti s rašelinou, ale nesnáší přemokření. Za příznivých podmínek se dobře rozrůstá do trsů.
Cypripedium flavum
Cypripedium flavum
Cypripedium flavum
Fotografováno ve dnech 28. 6. 1995 (Čína, západní Chu-pej, masiv Shennongjia, 2800 m n. m.), 10. 6. 1999 (tibetská strana rozvodí Mekong–Salween pod sedlem Doker La, 3200 m, jihovýchodně od Cawarong) a 21. 6. 1999 (jihovýchodní Tibet, údolí řeky Dulong Jiang (Taron), horní Iravádí, 3550 m).