Syn.: Cypripedium macranthos Sw., Cypripedium thunbergii Blume, Cypripedium speciosum Rolfe, Sacodon macranthon (Sw.) Raf.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cypripedium macranthon
Rozšíření: Východní Evropa, Sibiř, východní Asie. Areál druhu zasahoval na západě dříve snad až do Běloruska, tuto informaci se nám však přímo v soudobé běloruské botanické literatuře dohledat nepodařilo. V soupisu vyhynulých druhů ruské Uljanovské oblasti se však tento druh objevuje, ruská literatura jej jako velmi vzácný druh uvádí i z Brjanské a Orlovské oblasti. Dále se recentně vyskytuje v oblasti Altaje, v okolí Bajkalu, Poamuří a v Primorské oblasti, na východě pak v Koreji, Japonsku a Číně.
Ekologie: Ve své asijské domovině roste většinou v listnatých lesích, v lesních lemech a na křovinatých stráních, lokálně vystupuje i na skály a kamenité srázy.
Popis: Terestrická orchidej, 20–60 cm vysoká, listy v počtu 3–4, eliptické, až 15 cm dlouhé a 8 cm široké, květy jednotlivé (vzácně dva), velké, červené až červenorůžové, výrazně žilkované, pysk velký, nápadně vydutý, na okraji s bílým lemem. Druh je značně variabilní, rozlišuje se řada variet i forem. Jen v Japonsku se rozlišují variety C. m. var. hoteiatsumorianum, var. rebunense, var. speciosum.
Ohrožení a ochrana: Cypripedium macranthon je druhem zahrnutým do Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES. Jako silně ohrožený druh je uváděn i v Červeném seznamu Japonska a zřejmě i dalších východoasijských států. Chráněným druhem je i v Rusku.
Využití: Střevíčník velkokvětý se stále častěji objevuje v českých zahradách, je možné jej pěstovat i v našich klimatických podmínkách celoročně venku. Zjara vyžaduje dostatek vláhy, rozhodně však nemusí stát v bažině, v létě mu nevadí sušší podmínky, pak ale zatahuje už v červnu, lepší je jej udržovat v mírném vlhku i po odkvětu, pak zatáhne až koncem srpna. Kupované rostliny by měly být vždy opatřeny náležitými doklady o svém původu.
Poznámka: Druhové jméno je uvedeno v původním popisu tohoto taxonu v řecké podobě macranthos. Avšak vzhledem k tomu, že rodové jméno je v rodu středním, je nutné i pro druhové jméno použít koncovku řeckého neutra. Správným jménem, které odpovídá Mezinárodnímu kódu botanické nomenklatury, tedy může být jedině Cypripedium macranthon.
Cypripedium macranthonCypripedium macranthon
Cypripedium macranthon
Fotografováno dne 2. 5. 2004 (fotografované rostliny pocházejí z kultury).