Syn.: Calceolus parviflorus (Salisb.) Nieuwl., Criosanthes parviflora (Salisb.) Raf., Cypripedium bulbosum var. parviflorum (Salisb.) Farw., Cypripedium calceolus subsp. parviflorum (Salisb.) Hultén, Cypripedium calceolus var. parviflorum (Salisb.) Fernald, Cypripedium hirsutum var. parviflorum (Salisb.) Rolfe, Cypripedium luteum var. parviflorum (Salisb.) Raf.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Cypripedium parviflorum
Rozšíření: Severoamerický druh rozšířený v rozlehlé oblasti od Aljašky až po sever státu Georgia, od Britské Kolumbie až po ostrov Newfoundland, chybí v západní části prérií a v nížinách na jihovýchodě USA, omezeně zasahuje i na jihozápad USA, kde je jeho výskyt jen ostrůvkovitý. V areálu se rozlišují 3 variety.
Ekologie: Roste v sušších opadavých nebo i smíšených lesích, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1200 m, varieta C. p. var. makasin se však vyskytuje i v lesích jehličnatých, obsazuje i mokřiny a prérii, vystupuje do výšky okolo 1500 m, var. pubescens roste nejvýše, byla zaznamenána až ve výšce 2900 m n. m., najdeme ji v jehličnatých lesích, prérii i mokřinách. Kvete od dubna do června.
Cypripedium parviflorum
Popis: Vytrvalá bylina, 15–30(–45) cm vysoká. Lodyha je přímá, listy v počtu (2–)3–5 jsou střídavé, úzce vejčité až kopinaté. Květy jsou terminální, jednotlivé nebo i po 2(–3), vnější okvětní lístky jsou vejčité až kopinaté, 19–80 mm dlouhé a 7–40 mm široké, zelenavé nebo žlutavé, často pokryté tmavějšími skvrnami, vnitřní okvětní lístky jsou kopinaté až úzce kopinaté, 24–97 × 3–12 mm, stejné barvy jako vnější, většinou spirálovitě stočené, ale někdy i ploché, pysk je žlutý, velmi vzácně i bílý nebo s červenými skvrnkami, 15–54 mm. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Stejně jako všechny ostatní vstavačovité je i tento druh chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES. Z některých států USA je uváděn jako druh ohrožený (Connecticut, Illinois, Kentucky, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Washington).
Cypripedium parviflorum
Cypripedium parviflorum
Cypripedium parviflorum
Cypripedium parviflorum
Fotografováno ve dnech 12. 6. 2013 (Kanada, Alberta, Calgary, North Weaselhead Natural Environment Park) a 17. 6. 2013 (Calgary, Nosehill Park).