Syn.: Cypripedium macranthum Sw. var. tibeticum (King ex Rolfe) Kränzl., Cypripedium corrugatum Franch., Cypripedium compactum Schltr.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Systematické zařazení: Cypripedium L., sekce Cypripedium, podsekce Macrantha (Kränzl.) Cribb
Cypripedium tibeticum
Rozšíření: Cypripedium tibeticum je rozšířeno ve velehorských systémech na jihovýchodu tibetské náhorní plošiny a po jejích okrajích. Areál zaujímá především téměř celou horskou oblast západního S’-čchuanu s přesahem do jižního cípu Kan-su na severovýchodě. Jižní část areálu zaujímá severozápad provincie Jün-nan a okrajově zasahuje do severního cípu Barmy. Dlouhý výběžek areálu v západním směru se táhne jihovýchodním vnitřním Tibetem do Bhútánu a Sikkimu a okrajově zasahuje podél hranic Číny do indického státu Arunachal Pradesh.
Ekologie: Roste na horských, často křovinatých loukách a podél okrajů jehličnatých nebo smíšených lesů. Preferuje vápencové nebo dostatečně zásadité podklady často vystupující na povrch v podobě drobných, zarůstajících sutí nebo skalek. Vyskytuje se v polohách mezi 2300 a 4600 m. n. m.
Cypripedium tibeticum
Popis: Převážně nízké byliny, za květu někdy sotva přes 10 cm vysoké, výjimečně až přes 30 cm. Lodyhy lysé, zakončené jedním, nápadně velkým květem, dole s obvykle třemi listovými bazálními pochvami a výše se třemi vyvinutými listy a listenem. Listy za květu jen neúplně vyvinuté, v plném rozvoji vejčité, 7–15 cm dlouhé, oboustranně lysé kromě špičky, okrajů a hlavních žilek na rubu; poslední list je přeměněn v listen, který je až okolo 10 cm dlouhý. Květ převislý na obloukovitě ohnutém semeníku. Pysk velmi tmavě purpurový nebo tmavě kaštanově hnědý, často se světlým lemem okolo ústí, nafouklý, svrchu většinou nápadně svraskalý, obvykle širší než hluboký, 3,5–6 cm dlouhý a přibližně stejně široký, se zvlněným, okrouhlým nebo eliptickým ústím. Vnější a vnitřní okvětní lístky podobného tvaru a zbarvení, vejčité, zašpičatělé, 3–6 cm dlouhé a 1,5–3 cm široké, s oboustranně purpurově fialovými žilkami a růžovými, žlutavými nebo bělavými mezižilními pruhy nebo ploškami s různou pokryvností. Sloupek krátký; patyčinka téměř přisedlá, zaokrouhleně (nebo srdčitě) kosočtverečná, 1,5–2 cm dlouhá, ± plochá a na konci trochu vydutá.
Cypripedium tibeticum
Cypripedium tibeticumCypripedium tibeticum
Cypripedium tibeticum
Ohrožení a ochrana: Druh má poměrně rozsáhlý areál v převážně málo osídlených a lidskou činností narušených velehorách. Lokálně může být omezován kácením stromů a pastvou, ale celkově nemůže být hodnocen ani v kategorii zranitelný. Stejně jako všechny druhy čeledi vstavačovitých, je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Využití: Cypripedium tibeticum je v kultuře vzácným druhem, objevuje se jen u specializovaných pěstitelů. Má podobné, ale vyšší nároky než běžněji pěstované Cypripedium macranthon, ale potřebuje zimní ochranu pro období holomrazů a omezení dešťových srážek v období vegetačního klidu. V letním období vyžaduje konstantní zavlažování a ochranu před přímým slunečním zářením okolo poledne.
Cypripedium tibeticum
Cypripedium tibeticum
Fotografováno ve dnech 1. 6. 1992 (Čína, západní S’-čchuan, okolí Dawu, 3200 m n. m.), 21. 6. 1992 (západní S’-čchuan, jižně od Litang, 4200 m), 5. 6. 1999 (tibetská strana rozvodí Mekong–Salween pod sedlem Doker La, 3700 m, jihovýchodně od Cawarong), 21. 6. 1999 (jihovýchodní Tibet, údolí řeky Dulong Jiang (Taron), horní Iravádí, 3550 m).