Syn.: Cypripedium amesianum Schltr.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Systematické zařazení: Cypripedium L., sekce Cypripedium, podsekce Macrantha (Kränzl.) Cribb
Cypripedium yunnanense
Rozšíření: Cypripedium yunnanense zaujímá malý areál v jihozápadní Číně s těžištěm v severozápadním Jün-nanu, odkud tento druh zasahuje do západního S’-čchuanu a jihovýchodního cípu vnitřního Tibetu.
Ekologie: Roste na horských loukách nebo v řídkých borových lesích tvořených druhem Pinus densata s preferencí severní až západní expozice, často poblíž křovin, kde je více chráněn před pastvou; místy se vyskytuje na mechovitých březích horských potoků ve smíšených lesích. Vyskytuje se na vápencových podkladech v polohách mezi 2700 a 3800 m n. m.
Cypripedium yunnanense
Popis: Nízké, štíhlé byliny dosahující výšky 20–35 cm. Lodyhy lysé nebo řídce pýřité, zakončené jedním květem, dole s listovými bazálními pochvami a výše se dvěma nebo třemi, někdy až čtyřmi vyvinutými listy a menším listenem. Listy za květu často neúplně vyvinuté, v plném rozvoji elipticky vejčité, 6–14 cm dlouhé, oboustranně pýřité; listen na bázi květu, až 7 cm dlouhý. Květ mírně dolů ohnutý na obloukovitém semeníku. Pysk světle nebo tmavě purpurově růžový s tmavšími žilkami, nejtmavší vpředu, bělavě růžový a téměř bez kresby na spodní straně směrem k bázi, mírně svraskalý, obvejcovitě elipsoidní, 2–3,5 cm dlouhý, obvykle s bělavě ohraničeným ústím. Okvětní lístky narůžověle bílé, s kontrastními, purpurově růžovými žilkami; vnější horní lístek eliptický, zašpičatělý, až okolo 3 cm dlouhý a 1,5–2 cm široký; postranní vnitřní lístky široce kopinaté, do 4 cm dlouhé a do 1 cm široké. Sloupek krátký; patyčinka srdčitě vejčitá, dolů prohnutá, bělavá, uprostřed purpurově růžová.
Ohrožení a ochrana: Přestože druh roste v relativně malém areálu, nepatří mezi ohrožené ani zranitelné druhy. Avšak chráněný mezinárodní úmluvou CITES.
Využití: Cypripedium yunnanense je výjimečně pěstováno specializovanými sběrateli. Druh má podobné, ale vyšší nároky než běžněji pěstované a příbuzné Cypripedium macranthon, ale potřebuje zimní ochranu pro období holomrazů; rovněž by měl být chráněn před zimními dešťových srážkami. V letním období je citlivý na přísušky a přímé slunečním záření.
Cypripedium yunnanense
Cypripedium yunnanense
Cypripedium yunnanenseCypripedium yunnanense
Cypripedium yunnanense
Cypripedium yunnanense
Fotografováno ve dnech 1. 6. 1992 (Čína, západní S’-čchuan, okolí Dawu, 3200 m n. m.) a 23. 5. 1999 (severozápadní Jün-nan, 12 km severozápadně od Zhongdian, 3350 m).