Čeleď: Amaryllidaceae Jaume St.-Hil. – amarylkovité
Cyrtanthus mackenii
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste podél pobřeží Indického oceánu v provinciích Eastern Cape a KwaZulu-Natal. V původním areálu jsou rozlišovány dva poddruhy, částečně se lišící morfologickými i ekologickými charakteristikami. Zplanělý byl zaznamenán na Mauriciu, Srí Lance, v Hongkongu a na Fidži.
Ekologie: Přirozeným stanovištěm jsou pobřežní lesní porosty podél vodních toků, vyhledává polostinná až zastíněná místa mezi balvany, snáší i periodické přeplavování. Květy příjemně voní a jsou opylovány nočními motýly.
Cyrtanthus mackenii
Popis: Vytrvalá bylina dorůstající výšky 20–50 cm; s podzemní hlízou 2–5 cm dlouhou a 1,5–3,5 cm širokou, zúženou do krčku; rostliny vytvářejí trsovité skupinky. Listy jsou pouze přízemní, čárkovitě kopinaté, až 40 cm dlouhé a 0,7–1,8 cm široké, šikmo vzhůru rostoucí nebo ohnuté, leskle zelené, vyrůstají po 4–5 z jedné cibule. Ze středu listů vyrůstá dutý stvol, nesoucí zdánlivý okolík 3–6(–8) polovzpřímených nebo zčásti nicích krátce stopkatých květů; pod květenstvím jsou 2 listeny pochvovitého toulce; světle žluté květy mají 3,5–4,5 cm dlouhou, poněkud prohnutou trubku a vejčité, 0,5–1 cm dlouhé, zvonkovité nebo rozložené cípy; vnější kruh tyčinek vyrůstá z vnitřní strany trubky 3–4 mm pod ústím, vnitřní na úrovni ústí; semeník je spodní, zelený, bliznové laloky jsou 2. Plodem je vejcovitá tobolka 1–2 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: V jihoafrickém Červeném seznamu (2009) je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Využití: Ozdobná rostlina, snadno se pěstuje. V zahradnické praxi se uplatňují především hybridní rostliny vzniklé křížením s jiným, zejména červenokvětými druhy. V klimaticky příznivých oblastech jej lze pěstovat ve venkovní kultuře.
Cyrtanthus mackenii
Cyrtanthus mackenii
Cyrtanthus mackenii
Cyrtanthus mackenii
Cyrtanthus mackeniiCyrtanthus mackenii

Fotografovaly Jindřiška a Lucie Vančurovy, dne 16. 10. 2012 (Mauricius, Le Pouce).