Syn.: Cacalia scorpioides Lam., Cacalia tournefortioides (Kunth) Kuntze, Chrysocoma repanda Vell., Conyza scorpioides Lam., Lepidaploa scorpioides (Lam.) Cass., Staehelina solidaginoides Willd. ex Less., Vernonia centriflora Link et Otto, Vernonia flavescens Less., Vernonia longeracemosa Mart. ex DC., nom. illeg., Vernonia saepiepium Ekman, Vernonia scorpioides (Lam.) Cass., nom. illeg., Vernonia scorpioides (Lam.) Pers., Vernonia stellata Spreng., Vernonia subrepanda Pers., Vernonia tournefortioides Kunth
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Cyrtocymura scorpioides
Rozšíření: Značná část Střední a Jižní Ameriky – od jižního Mexika a Antil přes Kolumbii, Venezuelu a Francouzskou Guyanu až po Bolívii, jižní Brazílii, Paraguay, severní Argentinu a Uruguay. Druh byl popsán z Brazílie.
Ekologie: Ekologická valence druhu je dosti široká, roste v tropických deštných lesích stejně dobře jako v sušších tropických poloopadavých lesích, ale i v travnatých a křovinatých vegetačních formacích nebo na skalnatých stanovištích vyšších poloh, nevyhýbá se ani stanovištím dotčeným lidskou činností, objevuje se kolem cest a polí, v předhůří And stoupá až do nadmořské výšky okolo 2500 m.
Cyrtocymura scorpioides
Popis: Vytrvalá bylina až polokeř, 100–300 cm vysoký, chudě větvený, chlupatý, s větvemi přímými nebo i poléhavými či opírajícími se o okolní vegetaci. Listy jsou řapíkaté, střídavé, podlouhle kopinaté až vejčité, 2–12(–15) cm dlouhé a 2–6(–8) cm široké, chlupaté nebo i žláznaté, na bázi klínovité až uťaté, celokrajné nebo i pilovité, na vrcholu většinou špičaté. Květenství tvoří lata složená z 3–7 vijanů úborů (2–)5–11 cm dlouhých, bezlistých; úbor je 20–25květý, dosahuje 6–9 mm v průměru; zákrov je zvonkovitý, 3,5–5,5 mm dlouhý a 3–6 mm široký, zákrovní listeny zhruba ve 4 řadách, kopinaté, chlupaté, vnější 1,5 mm dlouhé, vnitřní 3,5–5,5 mm dlouhé, na vrcholu purpurově zbarvené; koruna je 4–7,5 mm dlouhá, úzce zvonkovitá, levandulově naběhlá. Plodem je nažka 1–2 mm dlouhá, s chmýrem.
Využití: V Jižní Americe nalézá uplatnění v tradiční medicíně.
Poznámka: Rod Cyrtocymura zahrnuje šest druhů, z nichž zde představovaný druh má jednoznačně největší areál. Ostatní druhy rodu se objevují spíše izolovaně na Haiti, v Brazílii, Argentině a Bolívii.
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides
Fotografovala Věra Svobodová, dne 5. 9. 2015 (Peru, údolí řeky Urubamby).