Syn.: Cystopteris leucosoria Schur
Česká jména: puchýřník sudetský (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: pľuzgiernik sudetský (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Cystopteridaceae (Payer) Shmakov – puchýřníkovité
Cystopteris sudetica
Rozšíření: Velký areál druhu se rozkládá na severu Holarctis. Roste ve Skandinávii, ve středoevropských horách ve východních Alpách, kde je velmi vzácný, snad jen v okolí Brechtesgadenu (z Vorarlberska nebyl nikdy spolehlivě doložen), dále v Sudetech a Karpatech. Hojnější je na severovýchodě evropské části Ruska, vzácně ve středním evropském Rusku, na Kavkaze a dále přes celou Sibiř až po Kamčatku a Tchaj-wan.
V ČR se vyskytuje v Hrubém Jeseníku, odkud byl poprvé popsán pro vědu. Existuje i historický záznam o výskytu v Hostýnských vrších u Rajnochovic. Na Slovensku je známo více lokalit ve vyšších pohořích Západních Karpat (Vysoké a Nízké Tatry, Pieniny, Muráňská planina, Slovenský raj, Vihorlat a Bukovské vrchy).
Ačkoli byl puchýřník sudetský popsán z území ČR, byl dlouhou dobu považován za vyhynulý druh české květeny. Poslední herbářový doklad pochází z roku 1939; na historických lokalitách byl marně hledán. Teprve v roce 2010 se jej podařilo znovu nalézt v botanicky dosti opomíjené lesnaté severní části Hrubého Jeseníku.
Ekologie: Roste v horských lesích, zpravidla terestricky, někdy na mrtvém dřevě, méně často i ve skalních štěrbinách. Vyžaduje mikroklimaticky vhodné podmínky s humózní půdou a částečným zastíněním, na vápencích i kyselých substrátech.
Cystopteris sudetica
Popis: Kapradina s dlouze plazivým oddenkem, z něhož vyrůstají jednotlivé listy; oddenek je pokryt kopinatými hnědými plevinami. Listy jsou velmi jemné, dlouze řapíkaté, svěže zelené; řapík je (12–)15–20(–24) cm dlouhý, s roztroušenými světle hnědými plevinami; čepel je v obrysu široce vejčitá, 2–3krát zpeřená, (8–)14–18(–25) cm dlouhá a (6–)12–17(–23) cm široká, lístky jsou vstřícné, k vrcholu většinou obloukovitě zahnuté, úkrojky posledního řádu jsou vejčité až kopinaté, na vrcholu zubaté. Výtrusnicové kupky jsou při bázi laloků a jsou okrouhlé, s vejčitými ostěrami.
Záměny: Dosti podobným druhem je puchýřník horský (Cystopteris montana), který se sice nevyskytuje na území ČR, ale je znám z Alp i Karpat; v minulosti byly zaznamenány záměny s C. sudetica i v Hrubém Jeseníku. Na Slovensku je častější než C. sudetica. Liší se tvarem listů, které jsou v obrysu spíše trojúhelníkovité, a žláznatým vřetenem. Běžný puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) je trsnatý, má řapík mnohem kratší než čepel, která je v obrysu kopinatá.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je hodnocen jako druh kriticky ohrožený (C1b), vyhláška o chráněných druzích jej klasifikuje taktéž jako kriticky ohrožený (§1). Na Slovensku figuruje mezi druhy potencionálně ohroženými (NT). Zákonem chráněným druhem je také v Německu.
Cystopteris sudetica
Cystopteris sudetica
Cystopteris sudetica
Fotografováno dne 28. 6. 2012 (Hrubý Jeseník, masiv Orlíku).