Syn.: Genista procumbens W. et K. ex Willd., Cytisus procumbens (W. et K.) Sprengel, Corothamnus myrtifolius C. Presl, Genista eliptica Kit., Cytisus decumbens var. procumbens Rchb., Genista kitaibelii (Vis.) Janka, Genista pedunculata subsp. procumbens (W. et K.) Gams in Hegi, Cytisus procumbens var. kitaibelii (Vis.) Stoj. et Stefanov, Corothamnus procumbens (Willd.) C. Presl – kručinkovec poléhavý
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Cytisus procumbens

Cytisus procumbens

Rozšíření: Roste ve střední a jihovýchodní Evropě, v Rumunsku a Turecku má ještě izolované arely. U nás roste na Moravě v pahorkatinách jihozápadní, jižní a střední části, moravské lokality jsou na okraji areálu. Na Slovensku roste ve Slovenském Krasu.
Vývojové centrum části druhů tohoto rodu je Balkánský poloostrov a pro ty jsou charakteristické jednoduché listy, zvonkovitý dvoupyský kalich, pavéza s nehtem 6–9krát kratším než čepel, kulovitá blizna, semena s výraznou strofiolou. To je soubor znaků celé skupiny druhů, pro které je některými autory odlišena jako samostatný rod Corothamnus.
Ekologie: Roste na výslunných místech, na hlubších minerálně bohatších půdách, černozemi, na skletovitých půdách (typ rendzina). Podkladem jsou karbonátové horniny – vápenec, vápnité slepence, vápnité slínovce, sprašové sedimenty. Roste v travních společenstvech svazu Festucion valesiacae a Bromion erecti.
Popis: Nízký keřík jen 20–50 cm vysoký, s poléhavými až vystoupavými, žebernatými, málo větvenými větvemi. Mladší větve jsou hustě krátce chlupaté. Listy jsou jednoduché, úzce obkopinaté, 12–22 mm dlouhé a 3–6 mm široké, jednotlivé. Na květonosných větvích rostou nestejně dlouhé po 3–5. Jsou na rubu a okrajích přitiskle chlupaté. Květy rostou na stopkách 5–10 mm dlouhých, hustě chlupatých. Kalich je zvonkovitý, 5 mm dlouhý, hustě přitiskle chlupatý. Koruna je sytě žlutá, na pavéze se zřetelnou žilnatinou (asi 10 mm dlouhá, 8–9 mm široká, s nehtem 2 mm dlouhým). Křídla jsou podlouhlá a člunek kratší než křídla, rovný, na konci vzhůru zakřivený. Lusky jsou podlouhlé, rovné, zploštělé, až 3 cm dlouhé, asi 5 mm široké, hustě přitiskle chlupaté. Semena jsou ledvinovitá, více méně zploštělá, tmavě hnědá, lesklá. Na semenné jizvě mají světlý podkovovitý výrůstek (strofiola). Kvete od dubna do června. Je to málo proměnlivý druh.
Záměny: Druh je možno zaměnit s druhem Genista pilosa (C. p. má dlouhé stopky květů, horní kališní pysk má 2 krátké cípy, pavéza je lysá, semena mají strofiolu; G. p. má květní stopky kratší než kalich, kalich je 2 pyský bez cípů na horním pysku, pavéza je vně hedvábně chlupatá, na semenech není strofiola).
Ohrožení a ochrana: Nejčastěji jsou zničeny lokality vlivem zemědělských zásahů. Je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Poznámka: Jedná se o jedovatou rostlinu (pyridinové a chinolizidinové alkaloidy).
Cytisus procumbensCytisus procumbens
Fotografoval Ladislav Hoskovec, v květnu 2005 (Hustopečská vrchovina, Kurdějov).