Syn.: Calloria stillata (Nees) Fr., Dacrymyces abietinus (Pers.) J. Schröt., Tremella abietina Pers.
Čeleď: Dacrymycetaceae J. Schrot. – kropilkovité
Dacrymyces stillatus
Rozšíření: Vyskytuje se v celém mírném pásu severní polokoule.
Ekologie: Roste v průběhu celého roku, hojně zvláště v zimě, na vlhkém mrtvém dřevu jehličnanů – na pařezech, kmenech, ale i na prknech, kůlech a trámech z nich vyrobených. Vyrůstá obvykle z drobných prasklin, takže se najde často v řadách.
Popis: Plodnice jsou nejprve drobné, 1–3 mm široké, později mohou splývat až v 8 cm velké plochy. Jsou nepravidelně polštářovité, na povrchu mírně mozkovitě zprohýbané, slizké, jemně bradavčité. Jsou oranžové, žlutooranžové až světle žluté. Dužnina je želatinózní, výtrusný prach je oranžový.
Záměny: Kropilka terčovitá (Dacrymyces variisporus) a kropilka menší (Dacrymyces minor).
Poznámka: Je nejedlá, rozkládá dřevo.
Dacrymyces stillatus
Dacrymyces stillatus
Fotografováno v lednu 2008 (okolí Roztok u Prahy).