Syn.: Bromus glomeratus (L.) Scop., Festuca glomerata (L.) All., Limnetis glomerata (L.) Eaton, Phalaris glomerata (L.) Gueldenst.
Česká jména: kluběnka uzlitá (Presl 1819, Opiz 1852), srha říznačka (Dostál 1950), srha laločnatá (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: reznačka laločnatá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Dactylis glomerata

Rozšíření: Původní je takřka v celé Evropě, snad i na Kanárských ostrovech, v severní Africe a porůznu v temperátních oblastech Asie. Zavlečená a zdomácnělá roste na Azorech, v rozsáhlých oblastech Severní i Střední Ameriky, na jihu Jižní Ameriky (ostrovy Juana Fernándeze, Chile, Patagonie, Argentina, jih Brazílie, Uruguay) v Austrálii, na Novém Zélandu, Falklandech, Havaji, Réunionu i jinde. U nás hojná až obecná od nížin do hor, vystupuje až do subalpínského stupně. Často je vysévána na kulturní louky jako pícninářská rostlina s velkými výnosy.

Ekologie: Roste na loukách (zejména kulturních), pastvinách, v lesních lemech, na pasekách, někdy i ve světlých lesích. Vyhledává vlhčí, dusíkem bohaté půdy, velmi jí vyhovuje hnojení. V Pákistánu vystupuje až do 4000 m n. m. Kvete od května do července.

Dactylis glomerata

Popis: Vytrvalá, našedle zelená, hustě trsnatá tráva. Stébla 0,3–1 m vysoká, v dolní části s dvouřízně zploštělými uzavřenými listovými pochvami. Listy dlouhé, s čepelemi 4–10 mm širokými; jazýček 2–10 mm dlouhý, většinou dřípený. Lata za květu v obrysu trojúhelníkovitá, laločnatá s téměř kolmo odstávajícími větévkami a nápadně nahloučenými 3–4(–5)květými klásky, po odkvětu stažená. Plevy drsné, neprosvítavé, zelené nebo načervenalé, dolní pleva jednožilná; kýl horní plevy a pluch s dlouhými a krátkými chlupy, pluchy na ploše ± dlouze chlupaté, náhle zúžené ve zřetelnou, u dolních květů 1–2 mm dlouhou osinu.

Variabilita: Bylo popsáno mnoho poddruhů a variet, které jsou však často sporné a mnozí autoři je neuznávají. U nás je kromě nominátního poddruhu vzácně udávána ze světlých lesů středních až vyšších poloh srha laločnatá slovenská (D. glomerata subsp. slovenica). Ta má stébla na bázi výrazně zduřelá, pochvy listů jen nepatrně smáčklé, stéblo a větévky hladké; rostliny jsou vysoké, s velmi dlouhou latou.

Dactylis glomerataDactylis glomerata
Dactylis glomerataDactylis glomerata
Dactylis glomerata

Záměny: Lesní druh srha hajní (Dactylis polygama) má úzkou, zpravidla převislou latu s málo nahloučenými klásky a poněkud užší listy, které nemají našedlou barvu. Nejspolehlivější znaky nalezneme v květenství: srha hajní má např. pluchy na ploše lysé, jen na kýlu velmi krátce chlupaté, zatímco srha laločnatá má pluchy na ploše ± dlouze chlupaté, na kýlu s dlouhými i krátkými chlupy.

Ohrožení a ochrana: Poddruh D. glomerata subsp. slovenica je zařazen mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny (C4b).

Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Fotografováno dne 6. 6., 7. 6. a 26. 7. 2011 (Česko, Praha, Modřany).