Syn.: Dactylis aschersoniana Graebn., Dactylis glomerata L. subsp. polygama (Horv.) Dom., Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb.
Česká jména: kluběnka (Presl 1819, Opiz 1852), srha (Sloboda 1852), srha hajní (Kubát 2002)
Slovenská jména: svízoklas (Reuss 1853), reznačka hájna (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Dactylis polygama
Rozšíření: Souvislý areál zahrnuje střední Evropu (od Švýcarska po Slovensko a dále v celém karpatském oblouku), nesouvisle je rozšířena v západním Německu, severní Itálii a jižní Skandinávii. Do některých dalších oblastí byl druh zavlečen (např. Velká Británie, Severní Amerika).
V České republice se vyskytuje roztroušeně od nížin do podhůří, zejména v teplejších oblastech.
Ekologie: Typicky lesní tráva rostoucí nejčastěji v humózních listnatých lesích, dále v lužních lesích, na pasekách a také v parcích. Někdy je vysévána jako součást travních směsí. Vyžaduje hlinité půdy, toleruje zastínění.
Popis: Vytrvalá, řídce trsnatá tráva světle zelené barvy se stébly 50–120 cm vysokými. Čepele listů 3–6 mm široké. Lata zvláště před odkvětem a po odkvětu úzká, převislá nebo většinou alespoň ohnutá. Klásky málo nahloučené, (3–)5–6květé. Plevy bělavě blanitě prosvítavé, dolní pleva alespoň na bázi trojžilná; kýl horních plev lysý, drsný. Pluchy na kýlu hustě a velmi krátce chlupaté, na ploše lysé, drsně tečkované, u nejdolejších květů pozvolna zúžené v 0,5–1 mm dlouhou špici, u horních květů pluchy tupé. Kvete od května do července.
Záměny: Hojná srha laločnatá alias říznačka (Dactylis glomerata), rostoucí převážně na nelesních stanovištích, se liší obvykle tmavší barvou, bohatší a ± nepřevislou latou s nápadně nahloučenými klásky a širšími čepelemi listů; její pluchy jsou na ploše ± dlouze chlupaté, na kýlu s dlouhými i krátkými chlupy, zatímto srha hajní má pluchy lysé, jen na kýlu velmi krátce chlupaté.
Dactylis polygamaDactylis polygama
Dactylis polygamaDactylis polygama
Fotografováno dne 30. 5. 2011 (Loučeň, NPR Čtvrtě).