Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata × Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerh. subsp. majalis
Syn.: Orchis ×aschersoniana Hausskn.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza × aschersoniana
Rozšíření: Jedná se o křížence relativně hojnějších druhů prstnatců (prstnatec májový a prstnatec pleťový), který se vyskytuje na všech společných lokalitách obou rodičů. Není vzácností, že mnohé populace rostlin hodnocených jako prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) jsou ve skutečnosti populacemi hybridními. Často vytváří hybridní roje rostlin s téměř plynulým přechodem mezi oběma rodiči. Kříženec je znám ze západní, střední a severní Evropy.
Ekologie: Nároky na stanoviště má kříženec společné s prstnatcem májovým, roste tedy na vlhkých nebo bažinatých loukách. Dokáže přežít i tam, kde vlivem změny podmínek jeden nebo oba rodičovské druhy vymizely.
Dactylorhiza × aschersoniana
Popis: Vytrvalá rostlina, nejčastěji dorůstající výšky kolem 40 cm. Oproti prstnatci májovému má užší a vzpřímenější listy, na konci s kápovitou špičkou, skvrnité nejčastěji pouze v horní polovině, vzácně neskvrnité, poněkud menší květy s postranními laloky pysku více dozadu sklopenými. Primární kříženci jsou částečně plodní. Celkově je velice variabilní. Kvete v květnu a červnu.
Poznámka: Před několika lety byla v Bílých Karpatech nalezena populace rostlin, určených jako prstnatec pleťový krvavý (D. incarnata subsp. haematodes). Existují však opodstatněné názory, podle kterých se jedná o hybridní rostliny.
Dactylorhiza × aschersonianaDactylorhiza × aschersoniana
Dactylorhiza × aschersoniana
Fotografováno dne 27. 5. 2010 (Polabí).