Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii × Dactylorhiza majalis subsp. turfosa Procházka
Syn.: Dactylorhiza braunii nothovar. lilacina F. Proch.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza braunii nothosubsp. lilacina
Rozšíření: Výskyt odpovídá velice omezenému areálu prstnatce májového rašelinného (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa), je tedy dosti vzácný. Nalezen byl jen na Šumavě.
Ekologie: Stanovištěm je horské rašeliniště.
Popis: Kříženec svými znaky stojící mezi oběma rodiči. Od prstnatce Fuchsova pravého (D. fuchsii subsp. fuchsii) se liší nižším vzrůstem, užšími listy a často tmavšími květy. Naopak oproti druhému z rodičů (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa) je vyšší, listy jsou širší, květy jsou obvykle poněkud světlejší – fialové až světle nachové. Rostliny dorůstají výšky do 40 cm. Listy jsou obvykle skvrnité, květy jsou uspořádané v klasovitém květenství, které je kratší, než u dobře vyvinutých jedinců prstnatce Fuchsova pravého. Kvete od poloviny června do konce července.
Dactylorhiza braunii nothosubsp. lilacinaDactylorhiza braunii nothosubsp. lilacina
Záměny: Od prstnatce Braunova (D. ×braunii nothosubsp. braunii), na jehož zrodu se podílejí nominátní poddruhy obou rodičů, se liší nižším vzrůstem, užšími listy a částečně i nároky na prostředí. Prstnatec májový pravý navíc u nás obvykle neroste v takových nadmořských výškách jako prstnatec májový rašelinný, společný výskyt obou nothosubspecií prstnatce Braunova je tedy téměř vyloučen.
Dactylorhiza braunii nothosubsp. lilacina
Fotografováno dne 20. 6. 2010 (Šumava).