Syn.: Dactylorhiza cataonica subsp. caucasica (Klinge) Soó, Dactylorhiza majalis subsp. caucasica (Klinge) H. Sund., Orchis caucasica (Klinge) Medw., nom. illeg., Orchis cordigera var. caucasica (Klinge) Klinge, Orchis monticola subsp. caucasica Klinge
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza caucasica
Rozšíření: Druh Kavkazu, na hlavním hřebeni se jeho areál táhne od hor nad ruským letoviskem Soči na západě až po ázerbájdžánský horský masiv Şahdağ na východě, v roztroušených populacích se pravděpodobně objevuje i ve vyšších pohořích Zakavkazska.
Ekologie: Roste na subalpínských a alpínských loukách, obvykle na stanovištích vlhkých až mokrých, na prameništích a mokřadech, v nadmořských výškách zhruba od 1500 až do 3000 m. Kvete od června do července.
Dactylorhiza caucasica
Popis: Vytrvalá bylina, 15–30 cm vysoká. Lodyha je přímá, poměrně silná, pod květenstvím často červeně naběhlá, s 5–6 po lodyze skoro pravidelně rozloženými listy. Všechny listy – s výjimkou nejníže a nejvýše položených – mají zhruba stejnou délku i tvar, jsou (3,5–)5–8(–11) cm dlouhé, většinou vejčité až obvejčité, na vrcholu tupé nebo špičaté, někdy široce kopinaté, zelené, v nehybridních populacích zásadně neskvrnité. Květenstvím je krátký válcovitý hrozen; listeny jsou načervenalé, přesahující spodní květy, které jsou tmavě purpurové, s bělavým ústím a tmavou kresbou; pysk je 9–16 mm široký a 8–13 mm dlouhý, buď skoro nedělený, avšak na okraji nepravidelně zubatý a špičatý, anebo trojlaločný, s prostředním lalokem jen malým, trojúhelníkovitým a skoro celokrajným, postranní laloky jsou na okraji nepravidelně zubaté, ostruha je 7–15 mm dlouhá, tupá, o něco kratší než semeník. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: I tento prstnatec – podobně jako všechny ostatní druhy čeledi Orchidaceae – je řazen k rostlinám chráněným mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Tento druh bývá často zaměňován i spojován s prstnatcem euxinským (Dactylorhiza euxina), od kterého se odlišuje listy vždy neskvrnitými, zároveň širšími i kratšími. Vzhledem k těmto záměnám není snadné určit přesnější areály obou zmíněných druhů. Je pravděpodobné, že oba druhy se vyskytují na hlavním kavkazském hřebeni, především v jeho centrální části severně od gruzínského Tbilisi, avšak rozšíření D. caucasica na zakavkazském Malém Kavkaze a na severovýchodě Turecka je nejisté.
Dactylorhiza caucasica
Dactylorhiza caucasica
Dactylorhiza caucasicaDactylorhiza caucasica
Dactylorhiza caucasicaDactylorhiza caucasica
Dactylorhiza caucasica
Fotografováno v červenci 2002 (Ázerbájdžán, oblast masivu Şahdağ), v červenci 1993 (Rusko, Kavkaz, širší okolí Krasnoj Poljany) a v červenci 1987 (albinotická forma – Gruzie, oblast Adange).