Syn.: Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (E. F. Linton) Verm.
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza ericetorum
Rozšírenie: Taxón s atlanstkým areálom rozšírenia. Vyskytuje sa od Portugalska na juhu západnou Európou, v štátoch Beneluxu, na severe zasahuje do Škandinávie. Z ČR nie je udávaný, jeho výskyt je však možný, napr. v Krušných horách. V SR vzácne, potvrdený na niekoľkých lokalitách v Oravskej kotline, v podhorí Západných Tatier a v Podtatranskej brázde.
Ekológia: Na živiny chudobné, kyslé nelesné rašeliniská, okraje (laggy) vrchovísk s vysokou a stabilnou hladinou podzemnej vody, tiež na svetlinách lesných rašelinísk (najmä rojovníkových borín) v podhorskom stupni. Vyhľadáva polozatienené miesta s hrubou vrstvou machorastov, predovšetkým rodov Sphagnum a Polytrichum.
Dactylorhiza ericetorum
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–35(–50) cm. Byľ tenká, priama. Listy 3–5 s premenlivým tvarom a postavením, spodné nápadne štíhle, kopijovité až čiarkovité, dlhé 6–15 cm a široké 0,8–2 cm, na hornej strane škvrnitými. Súkvetie je dlhé (2–)3–6(–9) cm, husté, kužeľovité až vajcovité s 15–35 relatívne veľkými kvetmi, ktoré sú bledé, belavé až lilavé. Pysk je široko kruhovitý, trojlaločnatý, zvyčajne s malými zárezmi, dlhý 7–10 mm, široký 8–12(–14) mm, plochý až mierne konvexný s jemnou, nevýraznou ružovou až lilavou kresbou. Tá je najčastejšie tvorená jemnými čiarami. Ostroha tenká, dlhá 6-13 mm, široká 1,3-2 mm. Kvitne od júna do júla.
Variabilita: Taxón, tak ako väčšina ostatných v rode Dactylorhiza, je veľmi premenlivý v tvare a farbe kvetov, kresby na pysku, výške rastliny, počte listov a intenzite ich škvrnitosti.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku veľmi vzácny, kriticky ohrozený (CR) a zákonom chránený taxón. V súčasnosti je potvrdených iba niekoľko lokalít, historické rozšírenie vôbec nie je známe. Viaceré existujúce lokality ohrozuje zmena vodného režimu v súvislosti s lesníckou činnosťou. Niektoré lokality sú územne chránené formou prírodných rezervácií.
Poznámka: Vstavačovec vresoviskový bol na Slovensku rozoznaný relatívne nedávno, v roku 1994 na hornej Orave.
Dactylorhiza ericetorumDactylorhiza ericetorum
Dactylorhiza ericetorum
Foto: 28. 6. 2006 (Slovensko, Oravská kotlina).