Syn.: Orchis haematodes Rchb., Dactylorhiza incarnata var. haematodes (Rchb.) Soó
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes
Rozšírenie: Taxón udávaný zo západnej a strednej Európy. Z Českej republiky nie je známy. Na Slovensku veľmi vzácne na Záhorskej nížine, v Turčianskej a Spišských kotlinách. V roku 2007 bol prekvapivo nájdený aj v Slovenskom krase. Celkovo asi na desiatich lokalitách.
Ekológia: Vyhľadáva eutrofné až mezotrofné slatinné rašeliniská a rašelinné lúky v nížinách (tu vzácne) až podhorskom stupni. Ťažisko výskytu má v spoločenstvách zväzu Caricion davallianae. Spravidla vyžaduje vysokú a stabilizovanú hladinu podzemnej vody. Veľmi vzácne bol nájdený aj na vlhkých lúkach v porastoch zväzu Calthion. Kvitne v máji až júni.
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes
Opis: Rastlina vysoká 20–40(–90) cm. Listy sú úzko až široko kopijovité, od bázy postupne plynule do kapucňovitej špičky zúžené, vzpriamené, tupé, zelené, škvrnité. Škvrny môžu byť väčšie alebo menšie, hustejšie alebo redšie, nezriedka v podobe drobných hustých bodiek. V čase plného kvitnutia nezriedka akoby zmyté až splývajúce, vtedy je rastlina sfarbená hnedočerveno. Súkvetie je bohaté, valcovité, listene sú dlhšie ako semenníky, kvety väčšinou tmavo pleťovo ružové so slučkovitou kresbou. Ostroha je taká dlhá ako polovica semenníka.
Variabilita spočíva vo výške rastliny, počte a škvrnitosti listov. Na území Slovenska sa vyskytuje iba var. hyphaematodes, ktorá sa odlišuje od nominátnej variety obojstranne škvrnitými listami. Bežne sa kríži s ostatnými zástupcami rodu. Okrem taxónov okruhu D. incarnata agg. boli na Spiši nájdené hybridy s D. majalis subsp. majalis a D. lapponica.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku veľmi vzácny, ohrozený (EN) a zákonom chránený druh (§). Viaceré lokality zanikli odvodnením, ťažbou rašeliny alebo zalesnením. Ostávajúce lokality ohrozuje sekundárna sukcesia a negatívne zmeny vo vodnom režime. Na prežitie ostávajúcich populácií sú nevyhnutné ochranárske opatrenia (kosenie, výruby náletových drevín). Medzinárodne chránený druh CITES.
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodesDactylorhiza incarnata subsp. haematodes
Foto: 17. 6. 2005 (Slovensko, Spišské kotliny) a 29. 5. 2007 (Slovensko, Slovenský kras).