Syn.: Orchis incarnata L., Orchis strictifolia Opitz, Dactylorhiza strictifolia (Opitz) Rauschert
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza incarnata

Rozšíření: Západní, střední, východní a jihovýchodní Evropa, zasahuje až do Skandinávie, také do mírných oblastí Asie (západní Sibiř). U nás je druh poněkud hojněji rozšířen na jižní Moravě, jinde jen vzácně, v některých oblastech chybí.
Ekologie: Vyhledává slunná a stále dostatečně vlhká stanoviště, slatiny, břehy vodních ploch, roste především na vápenci, v pásmu od nížiny do podhůří. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–60 cm vysoká, lodyha přímá, listy podlouhle kopinaté, světle zelené, neskvrnité, nejširší u báze, s lodyhou skoro souběžné, na konci kápovité. Květenství 5–12 cm dlouhé, květy růžové nebo světle nachové. Plodem je tobolka.
Variabilita: Druh je poměrně dosti variabilní, u nás jsou nyní rozlišovány dva poddruhy: subsp. incarnata (prstnatec pleťový pravý) a subsp. serotina (prstnatec pleťový pozdní).
Ohrožení a ochrana: Prstnatec pleťový je v Červeném seznamu uveden mezi kriticky ohroženými druhy naší květeny (subsp. incarnata v kategorii C1b, subsp. serotina jako C1r), zákonem je chráněn jako silně ohrožený (§2), je také zahrnut do mezinárodní úmluvy CITES. Na Slovensku je zařazen k druhům potenciálně ohroženým (NT), je zde chráněn i zákonem, stejně tak i v Polsku (EN/§) a Srbsku.
Dactylorhiza incarnataDactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnataDactylorhiza incarnata
Fotografováno od 17. 5. do 29. 5. 2003 (Ladislav Kovář: Obůrky-Třeštěnec a Brno, Hády) a 26. 5. 2007 (Tomáš Mrázek: bělokvětý exemplář – Mělnicko, Liblice).