Syn.: Dactylorhiza iberica subsp. insularis (Sommier) Soó, Dactylorhiza insularis (Moris) Englmaier, nom. inval., Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli) E. Nelson, nom. inval., Dactylorhiza insularis (Sommier ex Martelli) Landwehr, nom. inval., Orchis insularis Sommier, Orchis romana var. insularis (Sommier) E. G. Camus, Orchis sambucina var. insularis (Sommier) Fiori, Orchis sambucina subsp. insularis (Sommier) Briq.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza insularis
Rozšíření: Západomediteránní taxon z okruhu druhu Dactylorhiza sambucina, který se vyskytuje roztroušeně ve Španělsku, na Sardinii a Korsice, ve Francii, Itálii a Maroku, na sever zasahuje do Francie po Corbières, na východ po toskánské Grosseto.
Ekologie: Roste ve světlých smíšených lesích a hájích, na horských loukách, na mírně zvlhčených kyselých půdách, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Kvete v dubnu až v červnu.
Dactylorhiza insularis
Popis: Vytrvalá bylina, 15–40 cm vysoká. Lodyha je přímá, s 5–8 listy, které jsou podlouhle kopinaté, nejširší v horní třetině, 8–15 cm dlouhé, 1,7–2,5 cm široké, šikmo odstávající od lodyhy, neskvrnité. Květenství je válcovité, 4–12 cm dlouhé, 7–17květé, světlezelené listeny (20–30 × 5–7,5 mm) jsou kopinaté, dolní delší než horní. Květy jsou citrónově žluté, na bázi pysku s 4 červenými skvrnkami. Odstálé postranní vnější okvětní lístky jsou vejčité, 7,5–8,5 × 4–5 mm, prostřední vnější okvětní lístek stejné délky se shora přiklání k vnitřním okvětním lístkům a tvoří s nimi přilbu. Pysk je v obrysu skoro okrouhlý, 8,5–10 × 10–12 mm, trojlaločný, prostřední lalok je zaobleně trojúhelníkovitý, 2–3 × 3,5–4 mm, na okraji krátce rozdvojený. Ostruha je válcovitá, na konci tupá, 9–11 × 2–2,5 mm, vodorovná, kratší než zkroucený semeník. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jako na všechny vstavačovité rostliny se i na tento prstnatec vztahuje ochrana mezinárodní úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES.
Dactylorhiza insularisDactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis
Fotografováno ve dnech 26. a 27. 4. 2012 (Francie, Korsika, San Pietro).