Syn.: Orchis angustifolia var. lapponica Laest. ex Hartm., Dactylorhiza pseudocordigera (Neumann) Soó, Orchis lapponica (Laest. ex Hartm.) Rchb. f., Orchis pseudocordigera Neumann, Dactylorhiza traunsteineri subsp. lapponica (Hartm.) Soó, Dactylorhiza cruenta subsp. lapponica (Hartm.) E. Nelson
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza lapponica
Rozšíření: Skandinávsko-alpský druh, zasahuje i do Karpat. V rámci areálu se rozlišuje několik poddruhů – D. l. subsp. lapponica se vyskytuje ve Skandinávii, D. l. subsp. rhaetica (na našich fotografiích) v jižněji položených oblastech Evropy, k druhu je některými autory přiřazována také D. l. subsp. russowii, ta je však obvykle vyčleňována jako samostatný druh (D. russowii). V ČR je jeho výskyt sporný – pravděpodobně u nás neroste, na Slovensku se objevuje vzácně v Karpatech.
Ekologie: Roste na krátkostébelných horských loukách a pastvinách, mnohdy na prameništích, častěji na vápenci, v pásmu od podhorského až do subalpínského stupně. Kvete od června do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina, 10–30 cm vysoká, lodyha přímá, nahoře často červeně naběhlá, listy 2–5, kopinaté, na líci skvrnité, květenství válcovité, řídké, 3–20květé, jen 3–5 cm dlouhé, květy purpurově červené, pysk 3laločný s tmavou kresbou, prostřední úkrojek výrazně delší než postranní. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je prstnatec laponský zařazen k potenciálně ohroženým druhům, je zde chráněn i zákonem (NT/§). Stejně jako všechny orchideje je i tento druh zařazen do ochrany mezinárodní úmluvy CITES.
Dactylorhiza lapponicaDactylorhiza lapponica
Dactylorhiza lapponicaDactylorhiza lapponica
Fotografováno dne 18. 6. 2005 (Itálie, Dolomity, okolí Lago di Misurina).