Syn.: Dactylorchis maculata subsp. elodes (Griseb.) Verm., Dactylorhiza elodes (Griseb.) Aver.
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
Rozšírenie: Západná a severná Európa, údaje o výskyte sú z Francúzska, krajín Beneluxu, Nemecka, Dánska a oblasti Álp. Z ČR nie je s istotou známy, zrejme všetky údaje o výskyte sa vzťahujú k iným taxónom rodu (najmä D. fuchsii s. l.). Na Slovensku vzácne iba v Oravskej kotline, Západných Beskydách a v podhorí Západných Tatier.
Ekológia: Na živiny chudobné (vzácne aj mezotrofné) rašeliniská a rašelinné lúky, zriedkavo aj vo svetlinách lesných rašelinísk v podhorskom stupni. Kvitne v júni až júli.
Dactylorhiza maculata subsp. elodes
Opis: Rastlina vysoká 10–35 cm. Byľ tenká, s 3–4 často neškvrnitými listami, ktoré sú široko kopijovité až čiarkovité, dlhé 9–16 cm, široké 0,8–1,5 cm, vztýčené, viac menej pritlačené k byli. Najväčší list dosahuje takmer až po bázu súkvetia, ktoré je krátke, dlhé obvykle 2–5 cm, zložené z 15–35 bledých až lilavých kvetov. Bočné sepaly sú polovztýčené. Pysk mierne členený, so zreteľnou tmavou kresbou tvoriacou 1–2 stredové, viac menej úplné prstence. Stredný lalok redukovaný, ostroha veľmi tenká, dlhá 6–9 mm, široká 0,9–1,4 mm, kratšia ako semenník.
Variabilita: V intenzite škvrnitosti a počte listov, výške rastliny, počte kvetov. Časté krížence s ostatnými taxónmi rodu, najmä s D. maculata subsp. maculata.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku veľmi vzácny, kriticky ohrozený (CR) a zákonom chránený taxón. V súčasnosti potvrdených iba z niekoľkých lokalít, historické rozšírenie nie je známe. Existujúce lokality ohrozuje sekundárna sukcesia a zmena vodného režimu. Medzinárodne chránený druh CITES.
Poznámka: Lokalita v Belgicku, z ktorej bol taxón opísaný, zanikla. Vzhľadom na obrovskú variabilitu a medzidruhové kríženie je určovanie zástupcov rodu Dactylorhiza náročné.
Dactylorhiza maculata subsp. elodesDactylorhiza maculata subsp. elodes
Dactylorhiza maculata subsp. elodesDactylorhiza maculata subsp. elodes
Foto: 5. 7. 2005 (Slovensko, Oravská kotlina).