Syn.: Orchis maculata L., Orchis comosa F. W. Schmidt, Orchis biermanni Ortmann, Orchis basilicia L., Dactylorhiza maculata Verm.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza maculata
Rozšíření: Druh se vyskytuje v západní, střední a severní Evropě. U nás se vyskytuje v komplexu slatin na Českolipsku.
Ekologie: Roste na vlhčích slatinách a rašeliništích. Vyhledává vlhké až mokré a humózní půdy.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–60 cm vysoká. Lodyha je vzpřímená a olistěná nad polovinu. Listy (6–10) jsou šikmo odstálé, hnědě až červenohnědě skvrnité, někdy bez skvrn. Dolní listy jsou při bázi zúžené, kopinaté až čárkovité, nejširší zhruba v polovině délky. Květenství je nejprve kuželovité, později válcovité, dlouhé až 12 cm, kvete od června do července. Květy jsou fialové nebo růžové, vzácně bílé. Pysk má souměrnou nachovou kresbu z drobných teček nebo čárek. Střední úkrojek trojlaločného pysku je nápadně menší než postranní laloky. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Prstnatec plamatý pravý je zařazen ke kriticky ohroženým taxonům naší květeny (C1b), stejně tak chráněn zákonem (§1). Kategorie ohroženého druhu je mu uznána i na Slovensku (EN/§). V Polsku je z hlediska ohrožení hodnocen jako druh zranitelný (VU). Mezinárodně je chráněn i úmluvou CITES.
Dactylorhiza maculataDactylorhiza maculata
Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Českolipsko).