Syn.: Orchis latifolia L., Dactylorhiza comosa subsp. majalis (Rchb.) P. D. Sell, Dactylorhiza praetermissa subsp. integrata (A. Camus) Soó, Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann et Künkele, Orchis majalis Rchb.
Česká jména: vstavač širolistý (Presl 1846), vstavač širokolistý, kukačka (Sloboda 1852), vstavač širokolistý (Opiz 1852), vstavač širolistý, kukačky (Čelakovský 1879), vstavač širolistý (Polívka 1912, Dostál 1950), prstnatec májový (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: vstavačovec májový (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza majalis
Rozšíření: Areál pokrývá hlavně západní a střední Evropu, táhne se od Británie přes Francii, sever Itálie a střední Evropu, až na Ukrajinu a do střední části evropského Ruska. Na severu zasahuje až do jižní Skandinávie. U nás je tento druh nejrozšířenější z prstnatců. Dříve rostl na každé vlhčí louce, dnes díky zásahům do krajiny ubývá.
V areálu tento prstnatec vytváří velké množství forem, variet i poddruhů (např. D. m. subsp. turfosa, D. m. subsp. alpestris aj.), navíc se i často kříží s jinými prstnatci a vytváří hybridní populace (např. Dactylorhiza ×aschersoniana, D. ×ruppertii).
Ekologie: Druh roste od nížin až do hor, převážně na vlhčích nebo bažinatých loukách, alkalických nebo kyselých.
Biotop
Popis: Vlhkomilná vytrvalá bylina, obvykle roste ve velkém množství pohromadě. Rostlina je vysoká za květu i přes 50 cm. Květenství je nápadné, husté, 10–15 cm dlouhé, barva květů je rozličná – od skoro bílé až po tmavě nachovou, vejčitě kopinaté lístky skládají neúplnou přilbu, pysk s nachovou kresbou je mírně trojlaločný, často podélně dolů složený. Listy jsou často skvrnité (nejméně 70 % jedinců v populaci). Kvete od května do června. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Prstnatec májový (respektive jeho nominátní poddruh) je ohrožený druh naší flóry (C3), chráněn zákonem ve stejné kategorii (§3), mezinárodně je chráněn úmluvou CITES. Chráněným druhem je také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Srbsku, na Ukrajině, v Rusku.
Poznámka: V roce 2009 byl prstnatec májový vybrán čtenáři webu BOTANY.cz za Rostlinu roku.
Dactylorhiza majalisDactylorhiza majalis
Dactylorhiza majalisDactylorhiza majalis

Fotografováno ve dnech 20. 5. 2002 (Studánky u Cerhovic, Polabská černava, Babinské louky) a 13. 5. 2004 (Praha-Motol).