Syn.: Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca Boll, Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wustnei ex Boll) P. F. Hunt et Summerh., Dactylorhiza incarnata var. straminea (Rchb. fil.) Soó
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza ochroleuca
Rozšíření: Východní Anglie, střední Evropa, jižní Skandinávie, Pobaltí, severní Ukrajina. U nás tento druh neroste, na Slovensku byl nalezen v roce 1994 na jedné lokalitě.
Ekologie: Roste na mokrých loukách, slatinách a rašeliništích, zhruba do nadmořské výšky 600 m.
Popis: Vytrvalá bylina, 25–90 cm vysoká, lodyha přímá, listů 4–7, jsou téměř přitisklé k lodyze, úzce kopinaté, neskvrnité, květenství až 18 cm dlouhé, květy světle žluté, pysk 3laločný, střední lalok zřetelně delší, střední část pysku sytěji žlutá než okraje, kvete od května do července. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o velmi vzácný druh slovenské květeny, je zařazen ke kriticky ohroženým druhům (CR) a je zde zároveň chráněn zákonem. Zákon tento druh chrání i v Maďarsku, Velké Británii a Dánsku. Je chráněn také mezinárodní úmluvou CITES.
Dactylorhiza ochroleucaDactylorhiza ochroleuca
Dactylorhiza ochroleucaDactylorhiza ochroleuca
Dactylorhiza ochroleuca
Fotografováno dne 4. 6. 2006 (Slovensko, Záhorská nížina, okolí obce Závod).