Dactylorhiza bohemica × Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstatačovité
Dactylorhiza × prochazkana
Rozšíření: Vzhledem k tomu, že jeden z rodičů, prstnatec český (Dactylorhiza bohemica), je endemit malinkého území v České republice na Dokesku, je tento kříženec znám pouze z lokalit mateřského druhu.
Ekologie: Stanovištěm je druhově bohatá slatina, bazický organický sediment, s travinobylinnou vegetací, zčásti zarůstající rákosem.
Dactylorhiza × prochazkana
Popis: Bylina, 60–70 cm vysoká, s lodyhou jen částečně dutou, nesmáčknutelnou; hlízy jsou 4–5dílné. Vyvinuté lodyžní listy jsou úzce obkopinaté, až 16 cm dlouhé a 21,3 cm široké, na líci nevýrazně červenohnědě skvrnité; pod květenstvím bývají obvykle 2–3 drobné listy listenovitého charakteru. Květenství je klas s 20–30 květy; listeny jsou úzce kopinaté; okvětí je obvykle růžovofialové, asi 1 cm dlouhé, vnější okvětní lístky jsou podlouhle kopinaté, směřující dopředu, střední vnější lístek okvětí spolu s 2 lístky vnitřního kruhu je skloněný a tvoří přílbu, pysk je podlouhlý, mělce laločnatý, s drobným středním lalokem a s výraznou tmavočervenou kresbou. Plody jsou válcovité tobolky.
Poznámka: Samotný prstnatec český je zřejmě ustálený druh hybridogenního původu a na jeho vzniku se zřejmě podílely prstnatce Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza majalis a Dactylorhiza maculata agg. Na současné lokalitě se vyskytuje spolu s druhým a třetím z předpokládaných rodičů a recentně mezi nimi dochází ke zpětnému křížení. Tohoto kříženec lze mezi rodiči identifikovat: od prstnatce českého se pozná především podle statnějšího vzrůstu, úzce obkopinatých listů a většího počtu světlejších květů, naproti tomu od tamní – mimochodem velmi variabilní – populace Dactylorhiza maculata se liší delšími listeny, volnějším květenstvím a květy poněkud tmavšími.
Dactylorhiza × prochazkanaDactylorhiza × prochazkana
Dactylorhiza × prochazkana
Dactylorhiza × prochazkana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 6. 2015 (Jestřebské slatiny).