Syn.: Orchis transsilvanica Schur, Dactylorhiza transsilvanica (Schur) Aver., Orchis ochrantha Fleischm.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza maculata transsilvanica
Rozšíření: Dříve byl tento taxon považován za karpatsko-balkánský endemit, dnes je však udáván i ze Západních Karpat a Alp, u nás je nejčastější v oblasti Beskyd a Bílých Karpat. Je dosti pravděpodobné, že taxonomická hodnota tohoto taxonu je nízká.
Ekologie: Roste především na vlhčích horských loukách, pastvinách, v mokřadech a světlých lesích, v pásmu od pahorkatin až do hor. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–70 cm vysoká, lodyha přímá, listů 3–10, jsou kopinaté až obvejčité, nejširší zhruba v polovině délky, neskvrnité. Květy v hustém klasu, bílé nebo žlutobílé. Plodem je tobolka.
Záměny: Od nominátního prstnatce plamatého (Dactylorhiza maculata) se odlišuje bílou barvou květů a neskvrnitými podlouhle kopinatými listy.
Ohrožení a ochrana: Prstnatec plamatý sedmihradský je zařazen ke kriticky ohroženým taxonům naší květeny (C1t), stejně tak chráněn zákonem (§1). Stejná ochrana mu přísluší i na Slovensku (CR/§). V rámci mezinárodní ochrany je zahrnut do úmluvy CITES.
Dactylorhiza maculata transsilvanicaDactylorhiza maculata transsilvanica
Dactylorhiza maculata transsilvanicaDactylorhiza maculata transsilvanica
Fotografováno ve dnech 2. 6. a 19. 7. 2003 (Moravsko-slezské Beskydy, Pod Juráškou).