Syn.: Dactylorhiza fuchsii subsp. carpatica (Batoušek et Kreutz) Kreutz, Dactylorhiza carpatica (Batoušek et Kreutz) P. Delforge, Dactylorhiza carpatica (Batoušek et Kreutz) Batoušek et Procházka ined. – prstnatec karpatský, prstnatec bělokarpatský
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica
Rozšíření: Tento typ se vyskytuje na jediné lokalitě na české straně Bílých Kapat. Je tedy jejím stenoendemitem (endemitem velice malého areálu, například právě jediné lokality).
Ekologie: Roste na pěnovcovém prameništi s recentní tvorbou vápnitého pěnovce. Kvete od konce května do června.
Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica
Popis: Vytrvalé byliny, vysoké do 50 cm. Lodyha je přímá nebo mírně zprohýbaná. Listy čárkovitě kopinaté, strmě podél lodyhy postavené, nejčastěji skvrnité, lysé. Květenství je chudokvětý klas, dlouhý přibližně do 10 cm. Květy světle až tmavěji růžově nachové. Dva zevní okvětní lístky široce odstálé, třetí lístek menší, spolu se dvěma vnitřními okvětními lístky skloněný v přílbu. Pysk je trojlaločný, se středním úkrojkem užším a delším než oba postranní, s proměnlivou nápadnou kresbou. Plodem je tobolka.
Taxonomická poznámka: Pojetí taxonu je nejednotné. Jedná se o taxon hybridogenního původu, vznikl stabilizací populace kříženců jiných prstnatců, pravděpodobně nepatří do okruhu D. traunsteineri. Často se uvádí pod jménem Dactylorhiza carpatica (Batoušek et Kreutz) P. Delforge – prstnatec karpatský. V aktuálním checklistu české flóry (Danihelka et al. 2012) a v nejnovějším červeném seznamu (Grulich 2012) není tento taxon uznáván.
Ohrožení a ochrana: Stejně jako všechny orchideje je zařazen k druhům pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES.
Ohrožení spočívá v jeho extrémní vzácnosti, celá populace je tvořena několika desítkami rostlin, zároveň na lokalitě může docházet i ke genetické korozi, tedy hybridizaci s jinými druhy prstnatců. Na lokalitě se jich vyskytuje hned několik druhů včetně nemalého množství nezařaditelných kříženců.
Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpaticaDactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica
Fotografováno dne 8. 6. 2009 (Bílé Karpaty).