Syn.: Orchis traunsteineri Sauter ex Rchb., Dactylorchis traunsteineri Verm., Dactylorhiza majalis subsp. traunsteineri (Sauter ex Rchb.) Sundermann
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza traunsteineri
Rozšíření: Areál druhu zahrnuje rakouské a švýcarské Alpy, jižní Německo a jižní Čechy. U nás na čtyřech lokalitách od Pošumaví po okolí Jindřichova Hradce.
Ekologie: Roste na přechodových rašeliništích nebo vrchovištích, od pahorkatiny do hor.
Dactylorhiza traunsteineri
Popis: Vytrvalé byliny, 10–50 cm vysoké. Lodyha přímá, někdy zprohýbaná, téměř plná. Listy 2–4, od lodyhy vzpřímeně odstálé, úzce kopinaté, nejčastěji bez skvrn. Květenství klasovité, květy růžové až nachové, tři vnější okvětní lístky čárkovitě kopinaté, dva vnitřní kratší. Pysk je asi 8 mm dlouhý, trojlaločný, s tmavou proměnlivou kresbou, ostruhatý. Ostruha válcovitě kuželovitá, tupá, zdéli semeníku. Plodem je tobolka. Druh kvete v červnu a červenci.
Taxonomická poznámka: V současnosti probíhají srovnávací analýzy genetického materiálu některých prstnatců. Je možné, že bude nutné skupinu Dactylorhiza majalis, D. traunsteineri, D. lapponica a další taxonomicky přehodnotit.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen mezi kriticky ohrožené rostliny České republiky (C1b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1), stejně jako všechny orchideje je zároveň zařazen k druhům pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES. Ohrožení spočívá v malém počtu lokalit i rostlin v populacích. Ty jsou zároveň ohroženy genetickou korozí, tedy křížením s jinými druhy prstnatců.
Poznámka: Velice vzácně byli na našem území nalezeni a popsáni kříženci s prstnatcem Fuchsovým (Dactylorhiza fuchsii), pojmenovaní jako Dactylorhiza ×silvae-gabretae.
Dactylorhiza traunsteineriDactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza traunsteineriDactylorhiza traunsteineri
Fotografováno dne 20. 6. 2008 (Pošumaví).