Syn.: Dactylorhiza comosa subsp. turfosa (F. Proch.) Holub, Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa (F. Proch.) Kreutz
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
Rozšíření: Poddruh je rozšířen pouze na několika mikrolokalitách na Šumavě, v Krušných horách a v předhůří Alp (Bádensko-Württembersko, Jura, Vogézy).
Ekologie: Vyskytuje se jen ve vyšších horských polohách, na rašeliništích nebo silně rašelinných loukách. Roste na kyselých substrátech. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 14–20 cm vysoká. Lodyha silnější, světle zelená, při bázi šupinatá, výše pak olistěná. Listy v počtu 3–4, plně jsou vyvinuté většinou jen dva, nad nimi pak nejvýš jeden listenovitý list. Nejdelší list je 60–95 mm dlouhý a 9–14 mm široký, pětkrát až devětkrát delší než široký, většinou žlábkovitý. Většina jedinců v populaci má neskvrnité listy (75 %). Květenství je krátké, dosti husté nebo řidší. Květy jsou středně velké, nachové, vzácně světle růžové. Listeny jsou zelené nebo hnědočerveně naběhlé, dolní jsou delší, horní kratší nebo stejně dlouhé jako květy. Plodem jsou válcovité zelené tobolky.
Ohrožení a ochrana: Prstnatec májový rašelinný je řazen mezi kriticky ohrožené taxony (C1r), zákon jej chrání v kategorii ohrožených (§3). Spadá také pod ochranu mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Poddruh popsal na začátku osmdesátých let minulého století František Procházka ze svahového rašeliniště na úpatí hory Sokol u horské Kvildy na Šumavě.
Dactylorhiza majalis subsp. turfosaDactylorhiza majalis subsp. turfosa
Dactylorhiza majalis subsp. turfosaDactylorhiza majalis subsp. turfosa
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa
Fotografováno dne 21. 6. 2008 (Šumava, Kvilda).