Syn: Dalea violacea (Michx.) Willd., Kuhnistera violacea (Vent.) Steud., Petalostemon pubescens (A. Gray) A. Nelson, Petalostemon purpureum (Vent.) Rydb., Petalostemon standleyanus Rydb., Petalostemon violaceum Michx., Psoralea purpurea (Vent.) MacMill.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Dalea purpurea
Rozšíření: Areál se rozkládá v Severní Americe, jeho jádro leží na středozápadě Spojených států; ojediněle zasahuje na východ až do státu New York a Georgia. Přesahuje i do prérijních oblastí kanadských provincií Alberta, Saskatchewan, Manitoba a Ontario, na jihu i do Mexika.
Ekologie: Provází stepní vegetaci v prériích, zejména na štěrkovitých půdách; občas se šíří i do druhotných trávníků a podél komunikací.
Dalea purpurea
Popis: Vytrvalá bylina s mohutným kořenem, z kořenové hlavy vyrůstá trs na bázi dřevnatějících, vystoupavých, lysých, rýhovaných lodyh vysokých 0,3–1 m. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, 0,5–1,2 cm dlouhé, s 1–2(–3) jařmy, lístky jsou čárkovité, 5–15 mm dlouhé a 1/8 mm široké, žláznatě tečkované, celokrajné, tupé. Květenství je hustý, krátce válcovitý, 1–2 cm dlouhý strboul; kalich je trubkovitý, s 5 zuby a 10 žebry; koruna je asi 4–6 mm dlouhá, nachová, pavéza, křídla i člunek jsou téměř stejně dlouhé; tyčinek je 5, srostlých, žlutých, delších než koruna. Plodem je 3–4 mm dlouhý lusk s 1 nebo 2 zelenohnědými semeny.
Využití: Druh se občas pěstuje jako okrasná rostlina; v suchých podmínkách může být zkrmován jako pícnina, ale ve větším množství je jedovatý.
Dalea purpurea
Dalea purpurea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 30. 7. 2007 (Kanada, Alberta: Waterton Lakes NP, Buffalo Paddock).