Syn: Avena calycina Vill., Avena provincialis (DC.) Poir., Danthonia calycina (Vill.) Rchb., nom. illeg., Danthonia provincialis DC., Triodia alpina (Vest) Roth
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Danthonia alpina
Rozšíření: Druh rozšířený v jižní Evropě a jižní části střední Evropy, areál zasahuje také do Malé Asie a Zakavkazska. Na severu vede hranice rozšíření přes Švýcarsko, jižní Německo, dále zasahuje na Moravu a Slovensko, na západní Ukrajinu a do evropské části Ruska. U nás byl tento druh doložen celkem ze 12 lokalit z Bílých Karpat, kde se do dnešní doby zachovaly jen dvě. Na Slovensku se vyskytuje o něco více, především v oblasti Bielych Karpat, v okolí Lučence, Rimavské Soboty a ve Slovenském krasu.
Ekologie: Roste především na suchých a polosuchých stepních loukách, na lesostepích, kamenitých i křovinatých stráních, ve výškách kolem 200–450 m n. m. Vyhledává hlinito-písečné, propustné půdy. Kvete od května do června.
Danthonia alpina
Popis: Trsnatá tráva, 15–40(–60) cm vysoká. Stébla jsou přímá nebo krátce vystoupavá, listové pochvy jsou lysé, listy podlouhlé, široké do 2,5 mm, na okraji brvité, nedosahují báze laty. Jazýček nahrazen věnečkem chlupů. Květenství je lata s 5–6 klásky, klásky dlouze stopkaté, 2–5květé, 1–1,5 cm dlouhé. Plucha je podlouhle eliptická, na špici hluboce vykrojená, ve výkroji s 10–15 mm dlouhou zakroucenou kolénkatou osinou.
Záměny: Podobný je plevnatec poléhavý (Danthonia decumbens), který se však od tohoto druhu odlišuje tím, že listové pochvy jsou dlouze brvité a pluchy bezosinné.
Ohrožení a ochrana: Trojzubec lesostepní je kvůli své velké vzácnosti zařazen mezi kriticky ohrožené druhy České republiky (C1b) a ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je řazen mezi druhy potenciálně ohrožené (NT) a i zde je chráněn zákonem (§). Je taky zařazen v Červené knize České a Slovenské republiky a Francie. Je rovněž uveden v Červeném seznamu Německa a Rakouska.
Danthonia alpinaDanthonia alpina
Danthonia alpinaDanthonia alpina
Fotografováno dne 13. 6. 2009 (Bílé Karpaty, Čertoryje).