České mená: lýkovec alpinský (Mareček 1996)
Čeľaď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité / vrabcovníkovité
Daphne alpina
Rozšírenie: Európsky druh, ktorého areál siaha od Pyrenejí cez stredné a južné Alpy po pohoria Balkánu – Srbsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko. V ČR ani SR nerastie.
Ekológia: Rastie na kamenistých pôdach, v štrbinách skál, na sutinách, vyhľadáva teplé miesta vystavené slnku od 300 do cca 2000 m n. m. Je to vápnomilný druh.
Daphne alpina
Opis: Opadavý ker vysoký 20–100 cm, vetve chlpaté, tuhé. Krátko stopkaté listy sú dlhé do 5 cm, kopijovité, na líci sivozelené, na rube svetlejšie, spočiatku chlpaté. Krátko stopkaté kvety vyrastajú vo zväzočkoch po 2 až 10 v pazuchách najvyšších listov, sú biele, voňavé, z vonkajšej strany chlpaté. Korunné lupienky chýbajú, kalich zrastený s 10 mm dlhou rúrkou. Plodom je červená, vajcovitá bobuľa. Kvitne od apríla do júna.
Ohrozenie a ochrana: Zákonom chránený druh vo Švajčiarsku, Rakúsku a Taliansku.
Poznámka: Od väčšiny ostatných zástupcov rodu v Európe sa líši bielymi kvetmi. V čase kvitnutia ozdobný ker.
Daphne alpina
Daphne alpina
Foto: 15. 6. 2007 (Francúzsko, Mt. Ceuze).