Syn.: Daphne abietina (Borbás) Borbás, Daphne cneorum var. abietina Borbás, Rozalia arbuscula (Čelak.) V. A. Richt. – lykovec kríčkovitý
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité
Daphne arbuscula
Rozšíření: Západokarpatský paleoendemit, vyskytuje se jen ve slovenské Muránské planině, údajně asi ve 34 populacích.
Ekologie: Roste na výslunných skalnatých svazích a skalních teráskách, většinou na stanovištích s jižní nebo jihozápadní expozicí, vzácněji i na suti, na vápencovém podkladu, v nadmořské výšce od 800 do 1300 m. Kvete od dubna do června
Biotop
Popis: Nízký keřík s vytrvalými listy, 10–35 cm vysoký, větve poléhavé nebo vystoupavé, listy kožovité, úzce obkopinaté až čárkovité, na okraji podvinuté, na vrcholu tupé, nahloučené na koncích větviček. Květy po 3–8 na konci větví, 4četné, růžové, vzácně i bílé, vonné. Plodem je peckovice, plody však vytváří jen zřídka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je druh zařazen mezi zranitelné (VU), je zde také chráněn zákonem (§). Je také uveden ve směrnicích Rady Evropy 92/43 EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je zařazen i mezi přísně chráněné druhy Bernské úmluvy.
Poznámka: Tato zajímavá a krásná rostlina se v zahradách uplatňuje jako skalnička, je však nutno zdůraznit, že její sběr v přírodě je zakázán, patří k památným a chráněným druhům. Je to zajímavý třetihorní relikt.
Daphne arbuscula
Daphne arbuscula
Daphne arbuscula
Daphne arbuscula
Fotografováno ve dnech 8. 2. 2003 a 7. 5. 2004 (Slovensko, Muránska planina).