Syn.: Daphne lerchenfeldiana Schur
České mená: lýkovec azalkový (Mareček 1996)
Čeľaď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité / vrabcovníkovité
Daphne blagayana
Rozšírenie: Druh rozšírený v pohoriach Balkánskeho polostrova, od Slovinska po severný Pindos, izolovane na Olympe, v centrálnej časti Starej Planiny a v Južných Karpatoch.
Ekológia: Rastie vo svetlých borovicových lesoch, prípadne vo svetlých bučinách na skalnatých stanovištiach, v krovinách pri hornej hranici lesa, na vápencovom, dolomitovom alebo serpentinitovom podloží, v nadmorskej výške 800–1900 m. Kvitne v apríli až júli.
Daphne blagayana
Opis: Vždyzelený, do 30 cm vysoký ker s poliehavými až vystúpavými, jednoduchými alebo málo rozvetvenými, lysými stonkami. Listy sú obrátene vajcovité až obrátene kopijovité, kožovité, (18–)30–50(–65) × (5–)10–18(–20) mm veľké. Súkvetie terminálne, zvyčajne 10–20-kveté, listene dlhé do 16 mm. Kvety sú sediace, štvorcípe, cípy 4–6 mm dlhé, trubka 12–16 mm dlhá, zvonka chlpatá. Plodom je vajcovitá, v čase zrelosti belavá bobuľa.
Poznámka: Veľmi ozdobný a pomerne často pestovaný druh lykovca s veľkými bielymi kvetmi.
Daphne blagayana
Daphne blagayana
Daphne blagayana
Foto: 27. 6. 2010 (Albánsko, Prokletije, pod plesom v údolí Livadhet e Bojes).