Syn.: Thymelaea cneorum (L.) Scop., Daphne odorata Lam., Daphne verlotii Gr. et Godr.
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité
Daphne cneorum
Rozšíření: Evropa (kromě severnějších oblastí), na jihu a jihovýchodě pouze v horách, východně zasahuje na západní Ukrajinu. U nás vzácně v teplejších oblastech, velice silně ustupuje z mnoha původních lokalit.
Ekologie: Roste ve světlých a suchých listnatých lesích a na trávnících v blízkosti lesa, na propustných a zásaditých až slabě kyselých půdách.
Popis: Vždyzelený nízký keř 10–30 cm vysoký, s větvemi dlouhými, polehavými, větvenými, přisedlé neopadavé listy jsou nahloučeny na koncích větví, jsou kopinaté až úzce obvejčité, kožovité, na okraji nepodvinuté, na vrcholu zaokrouhlené, někdy s krátkou špičkou. Květy v koncových 4–10květých svazečcích vykvétají od dubna do června, přičemž někdy opakují kvetení v poněkud menší míře i na podzim. Plodem je peckovice.
Ohrožení a ochrana: Lýkovec vonný je z hlediska ohrožení hodnocen jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1t), stejná kategorie ochrany mu náleží i podle zákona (§1). Na Slovensku je druhem zranitelným, zákonem rovněž chráněným (VU/§). Chráněným druhem je i v Maďarsku a Švýcarsku.
Poznámka: Objevuje se i v kultuře jako skalnička, mnohdy se pěstují kultivary s panašovanými listy i bílými květy.
Daphne cneorumDaphne cneorum
Daphne cneorum
Fotografoval Zdeněk Podešva, dne 19. 4. 2002 (Na Adamcích).