Syn.: Daphne odorata Lam., Daphne verlotii Gr. et Godr., Laureola cneorum (L.) Samp., Thymelaea cneorum (L.) Scop., Thymelaea odorata Bubani
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité

Daphne cneorum

Rozšíření: Evropa (kromě severnějších oblastí), na jihu a jihovýchodě pouze v horách, východně zasahuje na západní Ukrajinu. U nás vzácně v teplejších oblastech, velice silně ustupuje z mnoha původních lokalit.

Ekologie: Roste ve světlých a suchých listnatých lesích a na trávnících v blízkosti lesa, na propustných a zásaditých až slabě kyselých půdách. Kvete od dubna do června.

Popis: Vždyzelený nízký keř, 10–30(–40) cm vysoký, s větvemi prodlouženými, poléhavými až vystoupavými, chlupatými. Přisedlé listy jsou nahloučeny na koncích větví, jsou střídavé, kopinaté až úzce obvejčité, 8–16(–25) mm dlouhé a 3–5 mm široké, kožovité, na okraji nepodvinuté, na vrcholu zaokrouhlené, někdy krátce hrotité. Květy vyrůstají v terminálních 6–10květých svazečcích, jsou růžové, jejich trubka je 6–12 mm dlouhá, jemně chlupatá, cípy jsou vejčité, tupé, dosahují poloviny délky trubky. Plodem je peckovice, v době zralosti žlutohnědá.

Ohrožení a ochrana: Lýkovec vonný je z hlediska ohrožení hodnocen jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1t), stejná kategorie ochrany mu náleží i podle zákona (§1). Na Slovensku je druhem zranitelným, zákonem rovněž chráněným (VU/§). Chráněným druhem je i v Maďarsku a Švýcarsku.

Poznámka: Objevuje se i v kultuře jako skalnička, mnohdy se pěstují kultivary s panašovanými listy i bílými květy.

Daphne cneorumDaphne cneorum
Daphne cneorum

Fotografoval Zdeněk Podešva, dne 19. 4. 2002 (Česko, Morava, Na Adamcích).