Syn.: Daphne cneorum subsp. julia (Koso-Pol.) Halda
Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité
Daphne julia
Rozšíření: Východoevropský druh, úzce endemický, vyskytuje se jen v horním Podoní, v Brjanské a Kurské oblasti v západním Rusku.
Ekologie: Roste ve stepi, v nadmořské výšce zhruba 180 m. Spolu s tímto lýkovcem rostou i jiné vápnomilné druhy.
Daphne julia
Popis: Nízký opadavý keř, 15–20(–30) cm vysoký. Větve stříbřitě hnědé, mladé větévky žlutozelené. Listy jsou nahloučené na konci větví, přisedlé, obkopinaté až úzce obvejčité, lysé, 8–20 mm dlouhé a 3–6 mm široké. Květenství je 15–20květé, květy jsou 4četné, 10–14 mm dlouhé, tmavě růžové až červené barvy, řídce bíle chlupaté, cípy jsou vejčité, tupé. V přírodě vykvétá na konci dubna a začátkem května, rostliny v kultuře kvetou o 14 dní dříve než příbuzný lýkovec vonný (Daphne cneorum). Plodem je peckovice.
Ohrožení a ochrana: Druh je uveden v Červené knize Ruska.
Využití: Tato překrásná rostlina by byla vhodná do přírodních zahradních úprav. Rostliny v kultuře však nesnášejí extrémní podmínky horkých a suchých let. Rozmnožování řízky je obtížné, roubování na podnože ze semenáčků Daphne mezereum, D. giraldii a D. tangutica je snadnější, pokud máme k dispozici rouby.
Poznámka: Blízce příbuzný s druhem Daphne cneorum, který roste i u nás. Nezřídka je uváděn jen jako jeho poddruh, občas bývá jméno Daphne julia uváděno pouze jako synonymum pro Daphne cneorum.
Daphne julia
Daphne julia
Fotografoval V. Zablockij v dubnu 2007 (Rusko, okolí Kurska).