Čeleď: Thymelaeaceae Juss. – vrabečnicovité
Daphne striata
Rozšíření: Endemit Alp – vyskytuje se izolovaně v Přímořských a Savojských Alpách, centrum areálu se nachází ve středních Alpách, na jih zasahuje do Dolomit, Karnských a Julských Alp, nejvýchodněji do Karavanek.
Ekologie: Roste na travnatých stráních, skalnatých holích, pastvinách, často v porostu kleče, na vápenci, v pásmu od hor až po alpínský stupeň (od 1500 do 2500 m n. m.). Kvete od konce května do srpna.
Popis: Stálezelený keřík, 5–15(–30) cm vysoký, s poléhavými větévkami, dosti podobný Daphne cneorum, od kterého se však odlišuje nižším i řidším vzrůstem, nepodvinutými listy i biotopem výskytu. Jeho listy jsou přisedlé, kopinaté, mírně zašpičatělé, 5–6krát delší než široké. Silně vonné květy vyrůstají ve vrcholových hlávkách po 8–15, jsou růžové. Plodem je peckovice, ve zralosti červená.
Ohrožení a ochrana: V horských oblastech některých částí Alp je poměrně častý, jinde zase zcela schází, je zařazen k zákonem chráněným druhům Francie, Itálie, Švýcarska, Německa a Rakouska.
Daphne striata
Daphne striata
Daphne striata
Daphne striata
Daphne striata
Fotografováno dne 19. 6. 2005 (Itálie, Dolomity, Passo di Falzarego).