Syn.: Brugmansia waymanii Paxton, Datura aegyptiaca Vis., Datura alba Rumph. ex Nees, Datura alba F. Muell., Datura bojeri Delile, Datura chlorantha Hook., Datura cornucopia Pitcher et Manda, Datura dubia Rich., Datura dubia Bianca ex Tod., Datura fastuosa L., Datura fruticosa Hornem., Datura humilis Desf., Datura hummatu Bernh., Datura laevis Schkuhr, Datura muricata Link, Datura nanakii Pandeya et A. B. Bhatt, Datura nigra Hassk., Datura nilhummatu Dunal, Datura timoriensis Zipp. ex Span., Datura waymanii (Paxton) Steud., Stramonium datura Noronha, Stramonium fastuosum Moench, Stramonium globosum Bubani, Stramonium infernale Noronha, Stramonium metel Moench
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité
Datura metel
Rozšíření: Pravděpodobně pochází z ostrovů v Karibském moři (někteří autoři se domnívají, že pochází z Mexika); výskyt v dalších částech Střední a Jižní Ameriky bývá považován za druhotný. Před drahnou dobou byl zavlečen do Asie a dnes je zde široce adventivně rozšířen od Arabského poloostrova až po Čínu; existují i názory, že z Číny přímo pochází. Také je znám z Austrálie, Oceánie, ostrovů i Indickém oceánu, místy má jeho výskyt invazní charakter.
Ekologie: Roste na okrajích cest, na ruderálních místech, ale i na okrajích lesních porostů.
Datura metel
Popis: Statná jednoletá bylina vysoká 0,5–1,5(–2,5) m; lodyha je olysalá, často nafialovělá. Listy jsou střídavé; řapík je 2–6(–15) cm dlouhý; čepel je vejčitá až široce vejčitá, 5–20 cm dlouhá a 4–15 cm široká, olysalá, s 4–6 páry žilek, na bázi uťatá až klínovitá, asymetrická, celokrajné nebo nepravidelně chobotnatá až laločnatá, na vrcholu zašpičatělá. Květy jsou jednotlivé, 5četné, přímé, na stopkách asi 1 cm dlouhých, příjemně voní; kalich je trubkovitý, 4–9 cm dlouhý; koruna je nálevkovitá, 14–20 cm dlouhá, nejčastěji bílá nebo krémová, řidčeji nafialovělá nebo načervenalá, často zdvojená, v ústí 6–10 cm široká; prašníky jsou 1–1,2 cm dlouhé; semeník je svrchní, dvoupouzdrý nebo s nepravými 4 pouzdry (vlivem vmezeřených druhotných přehrádek). Plodem je ohnutá, ostnitá, téměř kulovitá tobolka o průměru asi 3 cm, na bázi se zbytkem kalicha; semena jsou ledvinitě diskovitá, asi 3 mm v průměru.
Záměny: Druh blízce příbuzný durmanu neškodnému (Datura innoxia), od kterého se zřetelně liší absencí odění na lodyhách i listech i odlišným typem ostnů na tobolkách.
Využití: Celá rostlina je jedovatá, obsahuje alkaloidy, zejména hyoscyamin a scopolamin. Dnes patří mezi základní rostliny tradiční čínské medicíny. V lidovém léčitelství se používala jako anestetikum. Díky velkým květům má rovněž nezanedbatelný okrasný význam.
Datura metelDatura metel
Datura metel
Datura metel
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 20. a 24. 9. 2015 (Omán, gov. Dhofar, Ain Jarziz a Wádí Darbat).