Syn.: Datura stramonium f. tatula (L.) B. Boivin, Datura stramonium var. chalybaea W. D. J. Koch, Datura stramonium var. tatula (L.) Torr., Datura tatula L., Stramonium tatula Moench
Česká jména: durman bělasý (Presl 1846), durman lilákový (Dostál 1950), durman obecný fialový, taťula (Slavík 2000), durman obecný fialový (Kubát 2002)
Slovenská jména: durman fialový (Dostál 1950), durman obyčajný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité
Datura stramonium var. tatula
Rozšíření: Varieta původně mexického druhu, dnes rozšířeného v subtropických i mírných oblastech celého světa – v Americe od jižní Kanady až po Argentinu, ve Starém světě od jižní a střední Evropy po Čínu, ve východní Africe a na Madagaskaru, v Austrálii aj. Řada národních květen tento taxon od nominátní variety nerozlišuje, přesnější areál je tedy těžké definovat. K nám je durman obecný fialový poměrně vzácně přechodně zavlékán, zdá se, že je vzácnější než nominátní varieta, objevuje se spíše v teplejších oblastech, nejčastěji v Polabí, ale i v okolí Brna, byl zaznamenán i v Olomouci, Českých Budějovicích, Litomyšli, Humpolci nebo v Českém Brodě.
Ekologie: V Evropě roste na stanovištích ruderálních, na smetištích a skládkách, kolem cest, v blízkosti lidských sídel, rovněž v areálech továren zpracovávajících dovážené potravinářské nebo textilní suroviny. Kvete od července do září.
Datura stramonium var. tatula
Popis: Od nominátní variety D. stramonium var. stramonium se odlišuje fialově naběhlými lodyhami, řapíky, někdy i žilkami na listových čepelích a kalichy, nápadným rozdílem jsou pak především světle fialové koruny (nominátní varieta je má bílé). Jinak je to tedy bylina jednoletá, 20–60(–100) cm vysoká, s lodyhou přímou, větvenou, jemně chlupatou, listy řapíkatými, vejčitými, nepravidelně peřenolaločnými až peřenoklanými. Květy vyrůstají jednotlivě v místech větvení lodyhy, jsou stopkaté, kalich je úzce válcovitý, hranatý, koruna úzce nálevkovitá, 6–9 cm dlouhá, členěná to protáhlých cípů, lysá a – jak již bylo zdůrazněno výše – světle fialová. Tobolky jsou vejcovité až obvejcovité, ostnité, na bázi se zvlněným lemem.
Využití: Vlastnosti této rostliny výstižně a přitom stručně popsal otec české botaniky J. S. Presl (1846): … jest jedovatá, smrdí, omamuje, chuti hnusné, hořké. Nicméně malé dávky listův jsou výborným a mocným lékem.
Datura stramonium var. tatula
Datura stramonium var. tatula
Datura stramonium var. tatulaDatura stramonium var. tatula
Datura stramonium var. tatulaDatura stramonium var. tatula
Datura stramonium var. tatula
Datura stramonium var. tatula
Fotografováno dne 3. 9. 2015 (Český Brod, ruderál za nádražím).