Syn.: Iriartea nobilis (H. Wendl. ex Seem.) N. E. Br.
Čeleď: Arecaceae Bercht. et J. Presl – arekovité
Deckenia nobilis
Rozšíření: Endemický rod s jediným druhem na vnitřních ostrovech Seychel, blízce příbuzný réunionským a mauricijským palmám z rodů Acanthophoenix a Tectiphiala, vzdáleněji palmám z rodu Oncosperma, který je zastoupen v jihovýchodní Asii od Srí Lanky po Filipíny. Roste na většině žulových ostrovů (Mahé, Praslin, Silhouette, La Digue, Curieuse a Félicité).
Ekologie: Roste v palmových i smíšených lesích v stabilním horkém a teplém klimatu, převážně na mezických stanovištích od hladiny moře do nadmořských výšek kolem 300 m, méně častěji i výše, až do 600 m n. m. Tvoří mnoho pomalu se rozkládajícího opadu, takže pod ní je často podrost velmi chudý. V minulosti zřejmě jedna z dominant některých typů vegetace, v současnosti roztroušeně, ale místy i v sekundárních lesních porostech.
Deckenia nobilis
Popis: Štíhlá, ale velmi vysoká jednodomá palma (dorůstá výšky až 40 m). Kmeny jsou (stejně jako listové řapíky) v mládí opatřeny žlutými trny, jsou zřetelně kroužkované jizvami po odpadlých listech, nahoře nesou chochol víceméně ploše rozložených listů. Listy jsou až 5 m dlouhé, pravidelně zpeřené na čárkovité úkrojky. Na vzrostlých jedincích vytvářejí listy koruny zřetelnou dlouhou dužnatou pochvu, která výrazně prodlužuje výšku rostliny. Květenství vyrůstá na bázi listových pochev a je asi o 1 m oddáleno od koruny. Před rozvitím je ukryto ve zveličené, žlutohnědém, ostnitém toulci, zpočátku směřuje šikmo vzhůru, později nabývá vůči kmeni víceméně pravého úhlu (v této době toulec opadává). Samotné květenství je latnaté, větvené, větve jsou po uvolnění z toulce nicí, spirálovitě zkroucené. Květy jsou jednopohlavné, trojčetné, samčí nesou 6–9 tyčinek a zřetelné pistilodium, v samičích se nachází 6 velmi krátkých staminodií a jednopouzdrý semeník, na vrcholu s 3 bliznami. Peckovice jsou poměrně drobné, vejcovité, ve zralosti černé.
Záměny: Deckenia nobilis se velmi podobá evolučně spíše vzdálenému druhu Nephrosperma van-houtteanum. Odlišuje se světlými trny na bázi kmene a řapíků mladých rostlin; kvetoucí palmy snadno rozeznáme podle květenství, které vyrůstá oddáleno od chocholu listů na vrcholu kmene a v mládí je ukryto ve zveličeném toulci. Odpadlé toulce, které lze snadno najít na zemi, signalizují přítomnost dospělých jedinců tohoto druhu ve vzrostlém porostu.
Deckenia nobilisDeckenia nobilis
Deckenia nobilis
Využití: Dužnaté pochvy listů vrcholového chocholu lze konzumovat jako tzv. milionářský salát. Na Seychelách jeho obliba ovšem nedosáhla takových rozměrů jako na Réunionu a Mauriciu, kde byly ze stejného důvodu těženy především palmy z rodu Acanthophoenix, které se proto dostaly do bezprostředního ohrožení vyhynutím. Pokud je totiž část vhodná ke konzumaci odebrána, palma uhyne, protože je zničen její vzrostný vrchol.
Ohrožení a ochrana: Deckenia nobilis je ve své domovině dnes zákonem chráněna.
Deckenia nobilis
Deckenia nobilis
Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová, ve dnech 1.–9. 2. 2011 (Seychely, ostrovy Mahé a Praslin).