Zobrazit místo Dekkánská provincie na větší mapě

Větší část poloostrovní část Indické oblasti, vymezenou východním úpatím pohoří Západní Ghát a jižním okrajem Ganžské nížiny, zabírá Dekkánská provincie. Její součástí je i pohoří Východní Ghát.
Dekkán
Toto území je tvořeno prastarými horninami, které byly kdysi součástí prakontinentu Gondwany; oddělení a následný rychlý pohyb této kry směrem na sever asi před 65 miliony let bylo provázeno silným vulkanismem, jehož výsledkem jsou mohutné čedičové příkrovy. Klima tohoto území je tropické, horké, ale ovlivněné monsuny a s výrazným střídáním suché a deštivé sezóny.
Dekkán
Vegetační kryt Dekkánské provincie tvoří poloopadavé monzunové lesy. Na severovýchodě v nich dominuje Shorea robusta (Dipterocarpaceae), zatímco na jihovýchodě především Hardwickia binata (Fabaceae). Ve vnitrozemí jsou rozšířené suché teakové porosty s převládající Tectona grandis (Lamiaceae) s dosti pestrou druhovou skladbou ve stromovém, keřovém i bylinném patře. Na suchém jihovýchodním pobřeží jsou suché stálezelené lesy s Albizia amara (Fabacae), v jejichž podrostu se uplatňují i sukulenty, např. Cissus quadrangularis a Euphorbia antiquorum, a v nejsušších oblastech i porosty s Anogeissus latifolia (Combretaceae) a akáciemi Acacia nilotica a deštníkovitou Acacia planifrons. Nejvlhčí podhorské oblasti na západě provincie porůstají lesy se Syzygium cumini (Myrtaceae) a Memecylon umbellatum (Melastomataceae).
Rádžastán
Flóra je dosti pestrá, avšak endemismus ani na úrovni rodů není vysoký. Mezi endemity lze však vyzvednout i starobylé vývojové relikty, např. cykas Cycas beddornei. V její skladbě najdeme elementy jihovýchodoasijské, k nimž patří zmíněná Tectona grandis, ale i řadu prvků afro-arabských, např. kadidlovník Boswellia serrata (Burseraceae), a větší počet druhů akácií (Acacia).
Dekkán
Na BOTANY.cz najdete z Dekkánské provincie tyto původní druhy rostlin:

Sousedící floristické provincie:

Rádžastán
Fotografoval Michael Kesl.