Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Passeriformes, Hirundinidae
Syn.: Hirundo urbica Linnaeus, 1758
Česká jména: jiřička obecná
Anglická jména: Northern house-martin

Delichon urbicum, jiřička obecná
Delichon urbicum, jiřička obecná

Rozšíření: Hnízdí skoro v celé Evropě (chybí jen na nejzazším severu), ve velké části Asie (přes Malou Asii, Írán, Střední Asii a Sibiř až po Dálný východ) a na severozápadě Afriky. Je tažná, zimuje v subsaharské Africe, v Indii i Indočíně. Na tomto rozsáhlém území vytváří několik poddruhů, u nás žije poddruh nominátní.

Způsob života: Žije v blízkosti člověka na vesnicích i ve městech. Létá rychle, ale ne tak elegantně jako vlaštovka. Za letu loví nad loukami, méně nad vodou hmyz, zejména mouchy, ovády, komáry, jepice a mšice. Při sbírání hlíny na stavbu hnízda se neobratně pohybuje po zemi.
Je tažná, ze zimovišť se vrací v druhé polovině dubna. Původně hnízdila na skalách a útesech, v dnešní době si buduje hnízdo přilepené na vnějších zdech budov pod střechou nebo v okenních výklencích. Je společenská, jednotlivé páry staví hnízdo slepené z bláta, vystlané stébly a peřím hustě vedle sebe. Na rozdíl od vlaštovky je uzavřené a v horní části je malý otvor. Samice snáší 4–5 vajec, která střídavě inkubují oba partneři po dobu 12–13 dní. Ptáčata krmí rodiče hmyzem 20–25 dní. V září se vrací v hejnech na zimoviště.

Popis: Jiřička obecná dosahuje délky 12–13 cm, rozpětí křídel 26–29 cm a hmotnosti 15–21 g. Horní strana těla je černá, kovově lesklá, spodní část a kostřec jsou čistě bílé. Černý zobák je malý, trochu placatý. Duhovka oka je tmavá. Spodek křídel je u těla šedý, letky jsou tmavošedé. Černý ocas je nevýrazně vidličnatý. Nohy jsou krátké, opeřené až po prsty. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Mláďata jsou svrchu nahnědlá.

Poznámka: Mezi podobné u nás žijící druhy patří vlaštovka obecná (Hirundo rustica), která je nápadná svým vidličnatým ocasem a rudohnědou skvrnou na čele a na hrdle, dále rorýs obecný (Apus apus) s tělem celým černým a břehule říční (Riparia riparia), která je svrchu hnědá.

Delichon urbicum, jiřička obecná
Delichon urbicum, jiřička obecná
Delichon urbicum, jiřička obecná

Fotografováno dne 18. 5. 2020 (Čechy, Česko, Loděnice).