Syn.: Poinciana adansonioides auct., Poinciana decaryi R. Vig.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Delonix decaryi
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se jen na jihu a jihozápadě ostrova v provincii Toliara.
Ekologie: Součást madagaskarské savany tvořené trnitými křovinatými nebo řídkými stromovými porosty, často na pobřeží nebo na vápencových plošinách, v územích se suchým klimatem a výrazným vlivem monzunů. Lokality leží na gradientu od hladiny moře do výšky 500 m. Květy se otevírají večer a jsou opylovány můrami.
Popis: Opadavý netrnitý strom, dorůstá výšky až 10 m; kmen bývá většinou lahvovitě ztloustlý, o průměru až 80 cm, pokrytý šedou borkou, která se rozpadá do malých polygonů. Listy jsou střídavé, obvykle 2–3krát zpeřené, v posledním řádu nese 14–16 párů podlouhlých, lysých lístků, na rubu světlejších než na líci. Květenství je úžlabní chocholičnatá lata souměrných vonných 5četných květů, které mají až 7,5 cm v průměru; kališní lístky jsou volné, vejčité; korunní lístky jsou nehetnaté, na okraji zvlněné, zprvu bílé, později přecházející do žluta až oranžova, nehet je zpravidla červený, horní korunní lístek nese často žlutou až oranžovou skvrnu; tyčinek je 10, nápadně dlouhých, červených, nestejně dlouhých; v semeníku se zakládá mnoho vajíček. Lusky jsou dřevnaté, úzké, stlačené, tmavohnědé, nicí.
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu IUCN (2014) je druh hodnocen jako zranitelný (VU – vulnerable). Je to dáno reálným ústupem přirozené vegetace, v níž se tento druh vyskytuje. V současné době je známo jen 8 subpopulací.
Využití: Stromy jsou často káceny, protože jejich dřevo je vhodné na otop nebo k výrobě dřevěného uhlí; z větších kmenů se dlabou kánoe. Semena jsou příležitostně konzumována. Rostliny jsou jinak často sázeny do živých plotů kolem sídel.
Poznámka: Rod Delonix zahrnuje asi 11 druhů, z nichž 9 roste pouze na Madagaskaru, další rostou ve východní Africe (Delonix baccal a Delonix elata), druhý z nich přesahuje i na jih Arabského poloostrova. Červeně kvetoucí Delonix regia, známý jako Flamboyant Tree, se pěstuje v tropech celého světa jako okrasná dřevina.
Delonix decaryiDelonix decaryi
Delonix decaryi
Delonix decaryi
Delonix decaryi
Delonix decaryi
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 3. 11. 2014 (Madagaskar, Toliara, Ifaty, Parc Mosa).