Syn.: Delphinium chitralicum Qureshi et Chaudhri, Delphinium rectivenium Royle
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Delphinium vestitum
Rozšíření: Endemit západní části Himálaje. Roste v severním Pákistánu, Kašmíru, severozápadní Indii, Nepálu a přesahuje i do jižního Tibetu. Údaj z Bhútánu se zřejmě zakládá na záměně s jiným druhem.
Ekologie: Roste především na okrajích v horských lesích, lokality leží v nadmořských výškách 2700–4100 m.
Popis: Vytrvalá bylina 25–35(–100) cm vysoká; lodyha je jednoduchá, řidčeji větvená, pokrytá šikmo nazpět směřujícími jednoduchými nebo vidličnatými chlupy. Listy jsou střídavé, řapíkaté, čepel je široce ledvinitá, dlanitoklaná, 4–12 cm široká, s 5–7 laloky (prostřední úkrojek je kosníkovitý), chlupatá, úkrojky jsou široce obvejčité, na okraji zubaté, zuby jsou úzké a ostré. Květenstvím je 8–15 cm dlouhý hrozen s 4–9 květy, jeho vřeteno je chlupaté a s přimíšenými žlázkami; květní stopky jsou 1–2 cm dlouhé; kališní lístky jsou modrofialové nebo modré, pýřité, asi 1,5 cm dlouhé, špičaté, kališní lístek s ostruhou je 1,5–2 cm dlouhý, ostruha je válcovitá až úzce kuželovitá, 1–1,3 cm dlouhá; korunní lístky jsou dvoulaločné, lysé; staminodia jsou kopinatá, žlutě pýřité; nitky tyčinek mohou být lysé nebo chlupaté; gyneceum tvoří 3 volné plodolisty. Plody jsou 8–15 mm dlouhé měchýřky, semeníky jsou hustě chlupaté.
Delphinium vestitum
Delphinium vestitum
Delphinium vestitum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 16. 9. 2013 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Francie, Jardin botanique alpin du Lautaret).