Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Dendriopoterium menendezii
Rozšíření: Rod Dendriopoterium patří k zajímavým makaronéským zástupcům čeledi Rosaceae, je blízkým příbuzným rodu Bencomia. Vyskytuje se ve dvou druzích jen na ostrově Gran Canaria – D. menendezii roste na západě i jihozápadě tohoto ostrova, D. pulidoi je velmi vzácným druhem, který se vyskytuje jen na nevelkém území v západní oblasti Gran Canu.
Ekologie: Roste na skalách a kamenitých svazích, v pásmu od 400 do 1 500 m n. m.
Popis: Jednodomý keř, 150–250 cm vysoký, listy nahloučeny na konci větví, mladé výhony fialové, řapíkaté listy lysé, s 9–15 vejčitými až eliptickými lístky, které jsou vroubkované, na líci zelené, na rubu šedozelené. Květenstvím je klas, samičí květy v jeho horní části, samčí pod nimi, kvete od února do května.
Ohrožení a ochrana: Ve španělském Červeném seznamu je Dendriopoterium menendezii zařazeno k druhům zranitelným (VU).
Dendriopoterium menendeziiDendriopoterium menendezii
Dendriopoterium menendezii
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).