Syn.: Callista spectabilis (Blume) Kuntze, Dendrobium tigrinum Rolfe ex Hemsl., Latourea spectabilis Blume, Latouria spectabilis Blume, Latourorchis spectabilis (Blume) Brieger, Sayeria spectabilis (Blume) Rauschert
Česká jména: stromobytec (Presl 1846)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Dendrobium spectabile

Rozšíření: Východomalesijský druh, vyskytuje se na Nové Guineji, a to jak v její indonéské, tak v papuánské části, rovněž se objevuje na Šalomounových ostrovech, k jihu zasahuje až na souostroví Vanuatu.

Ekologie: Roste epifyticky (někdy i litofyticky) v nížinných deštných lesích, v mokřinách i v pobřežních vegetaci mangrove, objevuje se také v nižším stupni horských lesů, stejně tak na kokosových plantážích a v porostech přesličníku, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1200 m.

Dendrobium spectabile

Popis: Vytrvalá bylina s trsnatě vyrůstajícími válcovitými pahlízami, které jsou až 60 cm dlouhé a až 3 cm široké, zakončené 4–6 listy. Ty jsou krátce řapíkaté, eliptické, až 23 cm dlouhé a 8 cm široké, kožovité, tupé. Květenství je axilární, hroznovité, přímé, 20–40 cm dlouhé, až 20květé; listeny jsou kopinaté, až 13 mm dlouhé, špičaté; květy jsou velké, žluté (někdy i nazelenalé) s hnědou kresbou, dorsální vnější okvětní lístek je zakřivený, kopinatý, až 36 mm dlouhý, zašpičatělý, po okraji zvlněný, postranní vnější okvětní lístky jsou zakřivené, srpovitě kopinaté, zašpičatělé, také zhruba 36 mm dlouhé a po okraji zvlněné, vnitřní okvětní lístky jsou úzce kopinaté, až 40 mm dlouhé, zašpičatělé, spirálovitě stočené a po okraji zvlněné, pysk je 3cípý, zakřivený, až 40 mm dlouhý a 22 mm široký, prostřední lalok je delší než laloky postranní, kopinatý, zašpičatělý, zvlněný a spirálovitě stočený. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: I tento druh orchideje je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.

Využití: Poměrně často se objevuje v orchidejových sbírkách, jeho kultivace není náročná, vyžaduje teplou a spíše mírně přistíněnou polohu, taktéž vyšší vzdušnou vlhkost.

Poznámka: V rámci velmi početného a morfologicky značně proměnlivého rodu Dendrobium bývá tento druh řazen do sekce Latouria, jehož centrum druhové diverzity se nachází na Nové Guinei. K této sekci patří například i druh Dendrobium eximium.

Dendrobium spectabile
Dendrobium spectabile

Fotografováno dne 28. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, orchidejová zahrada ve Funchalu).