Biologická klasifikace: Animalia, Aves, Piciformes, Picidae
Syn.: Picoides major (Linnaeus, 1758); Picus major Linnaeus, 1758
Česká jména: strakapoud velký
Anglická jména: Great spotted woodpecker

Dendrocopos major

Rozšíření: Žije v celé Evropě, až na část Irska, severní Skandinávie a Island, dále v severní Africe a mírném pásmu Asie (na východě až po ruský Dálný východ, Čínu a Japonsko).

Způsob života: Obývá lesy všech typů, parky i větší zahrady. Je stálým ptákem, na zimu neodlétá. Brzy zjara si obsazuje hnízdní území, bubnuje do suchých větví stromu a dává na vědomí vlastnictví svého území.
Dutinu pro hnízdění tesají oba rodiče. Samice snáší v dubnu až květnu 4 až 8 vajec. Na vejcích sedí oba partneři 12–13 dní. Mláďata v hnízdě krmí asi 3 týdny larvami hmyzu. Dospělí ptáci se živí také semeny z šišek a oříšky. Oříšky si zaklíní v trhlině větve (kovadlina), aby zobákem rozbil tvrdou skořápku. Strakapoud šplhá po kmeni stromu ve spirálách a vybírá larvy dřevokazného hmyzu skryté pod kůrou. Někdy vybírá z ptačích budek i ptačí holátka.

Popis: Je nejběžnější a nejrozšířenější druhem strakapouda v Evropě, dosahuje délky 22–26 cm, váží 75–95 g. Má světlé čelo, černou čepičku, bílé tváře, bílou skvrnu na krku, červený proužek v týle má samec, samice má černý. Na křídlech má velkou bílou skvrnu. Spolehlivým rozlišovacím znakem druhu je černý pruh ve tvaru Y na lících. Spodní část těla je béžově bílá a pod ocasem je velká červená skvrna. Má silný zobák a červovitý jazyk třikrát větší než zobák, který je na konci opatřený háčky, aby mohl vybírat larvy hmyzu hluboko skryté pod kůrou.

Ohrožení a ochrana: Odhaduje se, že na planetě žije 73–110 miliónů dospělých jedinců tohoto druhu, Červený seznam IUCN (2016) řadí strakapouda velkého z hlediska ohrožení k druhům méně dotčeným (LC).

Dendrocopos major
Dendrocopos major

Fotografováno dne 13. 5. 2019 (Česko, Praha, PR V pískovně).