Posláním Dendrologické zahrady Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích je soustřeďování a hodnocení genofondu domácích i nepůvodních dřevin z hlediska jejich využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Zahrada však kromě dřevin schraňuje i pestrou škálu trvalek.
Dendrologická zahrada
Rozkládá se na ploše 80 hektarů, leží v nadmořské výšce 285 m a celkově se zde pěstuje na 5 tisíc taxonů rostlin. Vznikla až v roce 1974, avšak centrální část zahrady „Na Štípence“ byla zřízena už ve dvacátých letech minulého století, nacházela se zde spolková zahrada tehdejší Československé dendrologické společnosti.
Dendrologická zahrada
V současnosti v zahradě najdeme les, louky, sad, záhony s trvalkami a křovinovými výsadbami, kapradinami, travinami, také vodní plochy (Černý rybník, pod ním menší Čerňáček, potok), mokřad, pozoruhodně řešenou část se živými ploty, zakrslými dřevinami a popínavými rostlinami, ale třeba i vřesoviště. Jednotlivé rody dřevin jsou soustředěny do celků, které umožňují velmi názorně a detailně prostudovávat rozdíly mezi jednotlivými druhy, snahou zahrady je v každé skupině shromáždit co nejširší sortiment rodů, druhů, variet a odrůd.
Dendrologická zahrada
Kromě rozsáhlých skupin dubů, buků, javorů, pěnišníků, bříz, vrb, jeřábů, smrků, jedlí, borovic, tu samozřejmě objevíme i mnoho jednotlivých zástupců dalších cizokrajných druhů, místní sbírka dřevin je v mnoha ohledech výjimečná. V neděli 10. května 2009 nám byli skvělými průvodci v této dendrologické zahradě zaměstnanci Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, vynikajícím průvodcem pestrým světem průhonických dřevin nám byl Jiří Velebil, trvalky zase naší výpravě blíže představili Adam Baroš a Ivana Knotková.
Dendrologická zahrada
Na Volavkové louce nad Černým rybníkem jsme si prohlédli také experimentální trvalkové záhony, na kterých se testují nové principy výsadby rostlin v městské zeleni. Tento velmi inspirativní kout zahrady nás všechny zaujal. Koncepce těchto záhonů počítá jen s jejich minimální následnou údržbou, tyto pestrobarevné výsadby bychom jistě brzy chtěli vídat i v šedi našich měst nebo na kruhových objezdech na komunikacích.
Dendrologická zahrada
Dendrologická zahrada je otevřena od dubna do října (kromě pondělí denně), od 9.00 do 18.00 h, vstupné je téměř symbolické. Nechybí ani dětský koutek, osvěžovna a prodejna zahradních rostlin.
Dendrologická zahrada
V průhonické Dendrologické zahradě VÚKOZ si můžete prohlédnout například tyto druhy rostlin:
Acer cissifolium
Actinidia kolomikta
Aristolochia macrophylla
Camassia quamash
Cercis canadensis
Clematis montana
Comptonia peregrina
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tripteris
Corylopsis platypetala
Corylopsis sinensis
Darmera peltata
Elsholtzia stauntonii
Euonymus alatus
Euonymus oxyphyllus
Halesia tetraptera
Heuchera villosa
Hyacinthoides hispanica
Juniperus rigida
Kalmiopsis leachiana
Kirengeshoma palmata
Linaria maroccana
Linum grandiflorum
Lysichiton americanus
Magnolia acuminata
Ornithogalum nutans
Pachysandra terminalis
Petasites japonicus
Pieris floribunda
Pinus ayacahuite
Pinus coulteri
Pinus densiflora
Pinus jeffreyi
Pinus pungens
Poncirus trifoliata
Ratibida pinnata
Rhododendron impeditum
Rhododendron kiusianum
Rhododendron makinoi
Rhododendron oreodoxa
Symplocarpus foetidus
Tiarella cordifolia
Tilia americana
Wisteria floribunda
Dendrologická zahrada
Fotografováno ve dnech 10. 5. 2009, 30. 9. 2017 a 5. 5. 2018.