Syn.: Cardamine glandulosa (Waldst. et Kit.) Schmalh., Cardamine glandulifera O. Schwarz, Cardamine glanduligera O. Schwarz
Česká jména: kyčelnice žláznatá, babí zub (Sloboda 1852), kyčelnice žláznatá (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: kyčelnice žlázatá (Reuss 1853), kyčelnica žľaznatá (Dostál 1950), zubačka žliazkatá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Dentaria glandulosa
Rozšíření: Karpatský subendemit – celé Karpaty, izolovaně i při ústí řeky Dněstru. U nás se vyskytuje roztroušeně jen na severní a severovýchodní Moravě, kudy prochází západní hranice areálu. Na Slovensku roste v Karpatech.
Ekologie: Roste v horských lesích – bučinách a jedlobučinách, v pásmu od podhůří až do hor.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–30 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, dutá, lysá, lodyžní listy 3–4 ve zdánlivém přeslenu, 3četné, lístky kopinaté, jejich okraj nestejně pilovitý. Hrozen většinou 2–8květý, korunní lístky růžové nebo nachové, kvete od dubna do května. Plodem je šešule.
Ohrožení a ochrana: Kyčelnice žláznatá je zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Dentaria glandulosaDentaria glandulosa
Dentaria glandulosa
Fotografováno dne 8. 5. 2004 (Slovensko, Belianské Tatry).