Syn.: Aira cespitosa L.
Česká jména: metlice trsnatá (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: metlica trsnatá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Deschampsia cespitosa
Rozšíření: Extrémně polymorfní druh s rozsáhlým cirkumpolárním areálem, v němž je zastoupen mnoha infraspecifickými taxony. Jen u nás jsou rozeznávány čtyři poddruhy. Vyskytuje se skoro v celé Evropě, méně častý je jen na jihu kontinentu, přes evropské Rusko se areál dále táhne Sibiří až na Dálný východ, jižně se odklání i na Kavkaz a do hor Střední Asie (zde zasahuje až do severní Indie, do státu Arunachal Pradesh a severního Pákistánu), na východě zasahuje přes sever Číny až do Japonska. V Severní Americe se neobjevuje jen v Atlantské nížině na jihovýchodě USA a v prériích, jako původní je hodnocen dokonce na jihu Jižní Ameriky, kde se vyskytuje v jižním Chile, Argentině i na jihu Brazílie (až po stát Paraná). Z Afriky je uváděn především z horských oblastí, a to z guinejského ostrova Bioko, ale i z východu kontinentu (od Etiopie po Tanzánii), druhotný výskyt byl hlášen také z Jihoafrické republiky. Vyskytuje se i v jihovýchodní Austrálii, na Tasmánii a Novém Zélandu.
U nás se vyskytuje hojně v celém území, poněkud hojněji však ve vyšších polohách.
Ekologie: Roste na nejrůznějších stanovištích, na suchých i mokrých loukách, pastvinách, v příkopech, aluviích potoků, prameništích, ve vlhkých lesích, v horách často na sněhových výležiscích, v Jižní Americe stoupá až do nadmořské výšky okolo 3000 m, v Číně dokonce do 4500 m. U nás kvete od června do srpna.
Deschampsia cespitosa
Popis: Hustě trsnatá, 20–150 cm vysoká rostlina s početnými přímými stébly. Listové pochvy jsou na hřbetní straně slabě kýlnaté, hladké nebo vzhůru slabě drsné, jazýčky velmi úzké, až 15 mm dlouhé. Čepele listů jsou špičaté, ploché, až 5 mm široké, na svrchní straně se sedmi drsnými a ostře kýlnatými žebry. Lata je řídká, rozkladitá, zelenavá nebo zlatavě stříbřitá se slabě purpurovým nádechem, větévky laty jsou rozestálé, drsné, krátce stopkaté klásky 1–3květé, pluchy s tenkou, až 4 mm dlouhou, z klásku však nevyniklou osinou.
Variabilita: U nás byly rozeznávány poddruhy:

  • metlice trsnatá horská (Deschampsia cespitosa subsp. gaudinii), která se od ostatních liší hustou, staženou, pouze 10–20 cm dlouhou latou;
  • metlice trsnatá malokvětá (Deschampsia cespitosa subsp. parviflora) má oproti následujím dvěma poddruhům obvykle pouze 1–2květé a 2–3 mm dlouhé klásky;
  • metlice trsnatá pravá (Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa) má ploché čepele listů sterilních výhonků;
  • metlice trsnatá jihočeská (Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica) má zkroucené čepele listů sterilních výhonků.

Z uvedených poddruhů má však smysl uznávat snad jen subsp. cespitosa a subsp. parviflora, zbylé dvě subspecie jsou pravděpodobně pouze projevem fenotypové plasticity a zřejmě není důvodné je rozlišovat.
Ohrožení a ochrana: Poddruh D. cespitosa subsp. parviflora je v Červeném seznamu uveden jako nedostatečně prostudovaný taxon (C4b).
Využití: Jako dekorativní travina se objevuje i v kultuře, vysazuje se do zahrad a parků, používá se i do trávníkových směsí. Počet kultivarů je značný.
Deschampsia cespitosaDeschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa
Fotografováno dne 7. 7. 2012 (Krkonoše).